Фінансування програм по боротьбі з ВІЛ/СНІД під загрозою

Фінансування програм по боротьбі з ВІЛ/СНІД під загрозою

Обмежене фінансування негативно вплине на відносини України з Глобальним фондом по боротьбі з СНІДом, туберкульозом і малярією, ускладнить залучення  довгострокової міжнародної допомоги...

Міністерство охорони здоров`я України, на виконання Указу Президента України від 12 грудня 2007 р. №1208, розробило проект Концепції Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, спрямованої на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров`я України. 

Над проектом Концепції працювала Робоча група, яка включала представників від усіх зацікавлених міністерств та відомств. За основу розрахунків потреб, а відтак і фінансових розрахунків, покладено реальну і прогнозовану епідемічну ситуацію в країні, яка обґрунтовує обсяги профілактичної, лікувальної, соціальної, інформаційної та інших видів діяльності, спрямованої на стабілізацію поширення ВІЛ-інфекції в країні, зменшення захворюваності і смертності від СНІДу.

З огляду на вказане, обсяг фінансування, представлений у проекті Концепції та необхідний для реалізації Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, становить 6 530 525 тис. грн. у тому числі державний бюджет - 5857437,4 тис. грн. місцевий бюджет -15786,5 тис грн., інші джерела - 515222,6 тис. грн.

Опрацьований Робочою групою проект Концепції після проведення громадського обговорення та погодження з усіма обласними державними адміністраціями, Міністерствами та відомствами (окрім Міністерства фінансів, економіки та юстиції) розглянуто на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 21 березня 2008 року. Рішенням Національної ради проект Концепції схвалено та рекомендовано до затвердження Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів не погодилось з визначеним обсягом фінансування і скоротило його втричі. Досягнення мети, завдань та очікуваних результатів, що передбачені проектом Концепції і погоджені усіма міністерствами, неможливе за умови запропонованого Мінфіном обсягу фінансування. Організація і впровадження протиепідемічних, профілактичних і лікувальних заходів в країні, де проходить масштабна епідемія ВІЛ/СНІДу, за умови недостатнього фінансування не призведе до очікуваних результатів, збільшить економічні збитки в майбутньому.

Розраховані прогнозні втрати доходів внаслідок впливу епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні у 2008 році мають такі показники:

Втрати Державного бюджету - 464 794,1 тис грн.;

Втрати доходів бюджетів цільових соціальних фондів - 472 005,1 тис грн.;

Втрати прибутку підприємств - 12 931,5 тис грн.;

Інші втрати - 479 040 тис грн.;

Всього- 1 428 771,1 тис грн..

Перший заступник міністра охорони здоров`я України Микола Проданчук звернувся до Віце-прем`єр-міністра країни, Голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Івана Васюника: "Міністерство охорони здоров`я України, як основний координатор боротьби зі СНІДом за Законом України, звертається з проханням Вашого особистого втручання для вирішення зазначеного питання, оскільки для реалізації ефективної державної політики у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу вкрай необхідним є виділення фінансування у повному обсязі".

Відповідне звернення надійшло і до Міністра фінансів Україні Віктора Пинзеника. Міжвідомча робоча група на чолі з головою Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІД та ін. соціально небезпечним хворобам при МОЗ України Василем Петренко доопрацювала документ, де врахувала обсяги фінансування з державного бюджету в розмірі 1 698 700,2 тис. грн., які визначило Міністерство фінансів України. Разом з тим, члени робочої групи висловили окрему думку:

"Досягнення мети, завдань та очікуваних результатів, що передбачені проектом Концепції за умови фінансування в розмірі 5 857 437,4 тис. грн. з державного бюджету, яка була погоджена усіма міністерствами та іншими зацікавленими сторонами під час громадських слухань, рекомендована Національною радою з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до схвалення Кабінетом Міністрів України, неможливе за рахунок запропонованого Мінфіном обсягу фінансування, що в 3,5 рази менше.

Члени робочої групи визначили низку аргументів:

Запропонований обсяг фінансування не забезпечить комплексність заходів в рамках програми і унеможливить суттєве розширення послуг і програм лікування і профілактики серед загального населення та груп високого ризику, які є вирішальними для стримування епідемії та її наслідків. Запропоновані Міністерством фінансів України обсяги фінансування недостатні навіть для забезпечення існуючих потреб в лікуванні хворих на СНІД, що призведе до значного зростання смертності від СНІДу.

Недостатнє фінансування програми не дозволить стабілізувати ситуацію, а ігнорування існуючих проблем призведе до значного погіршення і навіть до соціального напруження серед хворих, які не будуть отримувати належну медичну допомогу. Підтвердженням цьому є стан з чинною програмою, яка не зупинила епідемію в Україні.

Обмежене фінансування Програми негативно вплине на відносини України з донорами, зокрема з Глобальним фондом по боротьбі з СНІДом, туберкульозом і малярією (8 раунд, друга фаза 6 раунду, тощо) по причині невиконання Україною своїх зобов`язань, ускладнить залучення державою довгострокової міжнародної фінансової та технічної допомоги.

Недостатнє фінансування Програми може спричинити щорічний перегляд пріоритетів і заходів.

Низький і недостатній рівень фінансування Програми суперечить вимогам Указу Президента України та погіршить імідж України як держави, яка проголошує боротьбу з ВІЛ-інфекцією/СНІДом як один із пріоритетів державної політики в соціальній сфері.

Члени робочої групи звернулися до керівництва Міністерства фінансів України з проханням "винести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Концепції "Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" в частині "Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми" з метою забезпечення мінімальних потреб обсягів фінансування з державного бюджету у розмірі 5 857 437,4 тис. грн.".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter