Який стан репродуктивного здоров`я українців?

Який стан репродуктивного здоров`я українців?

Показник материнської смертності збільшився на 36%. За 6 місяців поточного року він становить 15,6 на 100 тис. новонароджених...

21 липня 2008 року за участю Міністра охорони здоров`я України Василя Князевича у МОЗ відбулося засідання Координаційної ради з питань виконання Державної програми "Репродуктивне здоров`я нації" на період до 2015 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

Метою засідання Координаційної ради було проведення аналізу здійснення заходів Програми, а також контролю за виконанням визначених завдань за розробленими показниками оцінки (кінцевими та проміжними) незалежними експертами з широким обговоренням громадськості для внесення необхідних змін.

Міністр охорони здоров`я Василь Князевич наголосив, що тема репродуктивного здоров`я надзвичайно складна, і в той же час надзвичайно важлива. Основним завданням Програми є спрямованість на поліпшення репродуктивного здоров`я населення як складової вирішення проблем демографічної та соціально-економічної ситуації в країні, а також поліпшення якості та доступності медичної допомоги, пропаганду здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства.

За даними ВООЗ будь-яка проблема здоров`я вирішується на 70% за умови повноцінної інформації населення. Тому на етапі затвердження Програми, усіма регіональними органами самоврядування було погоджено проект Програми з фінансовими розрахунками з розмежуванням запланованих видатків на державні, місцеві та позабюджетні.

За оперативними даними показник материнської смертності збільшився на 36% у поррівнянні з 2006 р. (2006 р.-11,5 на 100 тис. новонароджених, 2007 - 17,8). За 6 місяців поточного року показник становить 15,6 на 100 тис.живонароджених.

Створення та діяльність служби планування сім`ї в Україні довела свою ефективність саме у подоланні основних причин розладу репродуктивного здоров`я: у попередженні непланованої вагітності та зниженні рівня інфекцій, що передаються статевим шляхом. Просвітницька діяльність, окрім іншого, служби планування сім`ї спільно з закладами освіти на місцях допомагають сформувати здоровий спосіб життя, більш відповідальну статеву поведінку у підлітків та молоді, почуття відповідального батьківства та особистої зацікавленості у збереженні свого здоров`я протягом всього життя. Швидке реагування на "вибухоподібну ситуацію" із венеричними захворюваннями населення у 96-97-х роках серед усіх вікових груп населення (наприклад, кількість зареєстрованих випадків сифілісу у підлітків 15-17 років збільшилась у 37 разів) дали можливість за останні роки знизити їх рівень у 5-7 разів, кількість абортів - у 5 разів (з 1 млн. у 90-х роках до 200 тис. у 2006 р.) і переміститися у рейтингу ВООЗ до країн із середнім рівнем поширення абортів.

Здобуті позитивні зрушення у подоланні чинників розладу репродуктивного здоров`я позитивно вплинули на здоров`я вагітних (наприклад, протягом 2002-2006 рр. рівень захворюваності сечостатевої системи після десятилітнього зростання знизився на 10%, органів кровообігу - 15%, анемій вагітних - на 15%) показано позитивні зрушення у захворюваності вагітних, що безперечно сприяє зменшенню ускладнень перебігу вагітності, пологів та поліпшенню здоров`я новонароджених.

Успішне здійснення профілактичних заходів та впровадження інноваційних перинатальних технологій дозволило знизити рівень ускладнених пологів, який понад десять років (до 2002 р.) зберігався на рівні 70%, після чого наступило стабільне його зниження і у 2006 р. він становив 48,6%. Окрім того, намітилась позитивна тенденція до зменшення кількості тяжких ускладнень: еклампсії від 3,9% у 2002 р. до 2,9% у 2006 р., відповідно кровотеч з 3,4% до 2,%, аномалій пологової діяльності з 10,3% до 6,7%.

Зниження рівня ускладнених пологів безперечно вплинуло на позитивні зміни у здоров`ї новонароджених. Так, захворюваність новонароджених у пологових стаціонарах за період 2001-2006 років знизилась майже на 30% (у 2002 р. 271,0 на 1000 народжених живими, 2006 - 202,0, 2007 р.- 183,89).

До сучасних перинатальних технологій також відносяться заходи профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини. Створення в Україні системи діяльності родопомічних закладів спільно з центрами профілактики та боротьби з СНІДом дозволило знизити рівень перинатального інфікування дітей з 30% у 2000 р. до 7,1% у 2006р. та до 4,2% у 2007 р.

Попри певні позитивні досягнення МОЗ продовжує вдосконалювати статистичний облік захворювань та станів, що зазначені вище, оскільки вони безпосередньо впливають на якість подальших організаційних технологій і сприяють оцінюванню динаміки показників, як певною мірою позитивної та заспокійливої. Вище зазначене потребує прискореного створення робочих груп по розробці нормативно-правових актів та удосконалення системи моніторингу заходів Програми; вирішення питань повного статистичного обліку (у тому числі, із залученням даних приватних та відомчих ЛПЗ); посилення заходів щодо запровадження у діяльність закладів охорони здоров`я стандартів та протоколів лікування

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter