Чорнобильська катастрофа і через 22 роки впливає на здоров`я людей

Чорнобильська катастрофа і через 22 роки впливає на здоров`я людей

Чорнобильська катастрофа переросла в катастрофу планетарного масштабу і створила на значній території України радіаційну ситуацію, яка і сьогодні продовжує впливати на здоров`я людей і довкілля...

Чорнобильська катастрофа переросла в катастрофу планетарного масштабу і створила на значній території України радіаційну ситуацію, яка і сьогодні продовжує впливати на здоров`я людей і довкілля.

За 22 роки, що минули з моменту аварії на Чорнобильській АЕС, рівні радіоактивного забруднення території України значно зменшились унаслідок прояву природних процесів (фізичного розпаду радіонуклідів) та здійснення комплексу контрзаходів, які були спрямовані на зниження доз опромінення і створення безпечних умов проживання населення на радіоактивно забруднених територіях.

Враховуючи, що більш, ніж 80% площ лісів українського Полісся зазнали значного забруднення, вони і сьогодні залишаються критичними ландшафтами з точки зору формування доз внутрішнього опромінення населення, обумовлюючи у деяких районах до 50% дози внутрішнього опромінення.

Враховуючи високий рівень захворюваності серед населення радіоактивно забруднених територій, а також те, що харчовий фактор є домінуючим у забрудненні внутрішнього середовища організму людини, питання оптимізації харчування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мають особливу актуальність. При цьому, слід зазначити, що ситуація, яка склалась в навчальних шкільних та дошкільних закладах з організацією безкоштовного харчування дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, (незбалансованість раціонів за кількістю білків, жирів та вуглеводів, невідповідність їх фізіологічним потребам, недотримання складу продуктових наборів тощо) негативно впливає на стан здоров`я дітей цієї категорії. Тому це питання залишається під постійним наглядом закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби, особливо територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Система моніторингу стану здоров`я постраждалих внаслідок аварії охоплює 2 133 151 особу, які спостерігаються у медичних закладах системи охорони здоров`я. До цієї категорії входять 227025 учасників ліквідації наслідків аварії, 48148 евакуйованих, 1 464 532 особи, які проживають на радіаційно забрудненій території та 393 444 дитини віком до 15 років.

Станом на 1 квітня 2008 року інформація про 2 291 235 осіб знаходиться у автоматизованому вигляді у базі даних Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 5 березня 2008 року питання функціонування та модернізації Державного реєстру було заслухано на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Рішення Комітету взято до виконання.

Щорічно системою медичного нагляду за постраждалими, яка складається з диспансеризації, амбулаторного, за показаннями, стаціонарного лікування і реабілітаційних заходів у санаторно-курортних умовах та реабілітаційних центрах охоплюється 96-98% дорослого населення та 97-99% дитячого.

За впровадженим порядком щорічні медичні огляди інвалідів та учасників ліквідації аварії проводяться до річниці Чорнобильської катастрофи, дітей - до початку оздоровчого сезону. У зв`язку зі збільшенням віку осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, - зменшується кількість визнаних здоровими за результатами диспансеризації.

Окрема увага приділяється вивченню поширеності та захворюваності на рак щитовидної залози. Аварія на ЧАЕС визнана світовим медичним товариством однією з небезпечних причин його поширення.

Досвід лікарів свідчить про те, що за післяаварійний час негативний вплив аварії реалізувався перш за все в значному збільшенні захворюваності на рак щитовидної залози у осіб, які були в дитячому або підлітковому віці на момент аварії (0-18 років). Доказом цього, в першу чергу, є існуюча динаміка захворюваності даною патологією. Протягом 1981-1985 років серед вказано категорії населення України щорічно реєструвалось в середньому 12 випадків цього захворювання (5 серед дітей та 7 серед підлітків). Починаючт з 1990 року, коли вперше було встановлено значне підвищення кількості прооперованих протягом року осіб цієї вікової групи - 62 хворих (41 дитина 21 підліток), число щорічно зареєстрованих випадків раку щитовидної залози у них постійно збільшується і за 2001-2006 роки становило в середньому 412 випадків (311 - у дітей та 101 у підлітків).

За період з 1986 до 2006 року в Україні з приводу раку щитовидної залози прооперовано 4369 осіб, яким на момент аварії було від 0 до 18 років. Із них 3170 були у дитячому віці (0-14 років), та 1199 - в підлітковому (15-18 років).

За науковими прогнозами післядія "чорнобильського" йоду триватиме ще приблизно 10-15 років.

Крім того, основними хворобами, які визнаються пов`язаними з наслідками аварії на ЧАЕС, залишаються онкологічні та цереброваскулярні хвороби, захворювання системи кровообігу та нервової системи, у дітей - онкопатологія та вроджені вади розвитку.

У 2007 році МОЗ України було проведено певну роботу з опрацювання законодавчих актів, спрямованих на оптимізацію надання медико-санітарної та соціальної допомоги постраждалим. Зокрема, було розглянуто та погоджено проекти законів України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнодержавну програму подолання насідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки" та "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", низки проектів законів, запропонованих Мінпраці України.

Коштів державного та місцевого бюджетів не вистачає для повного забезпечення потреб постраждалих ефективними лікувальними заходами, з року в рік зменшуються видатки на пільгове забезпечення постраждалих лікарськими засобами. У 2007 році для комплексного медико-санітарного забезпечення постраждалих держбюджетом було передбачено 44 млн. 970 тис.грн. Вперше за останні чотири роки програму профінансовано стовідсотково і кошти освоєно у повному обсязі. Хоча і ці досить великі кошти при розрахунку становлять лише 21, 1 грн. на одного постраждалого. 

moz.gov.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter