Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами людини".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 259 із 346 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В угоді визначено, що сторони здійснюють співробітництво в основних напрямках, зокрема, щодо створення сумісного банку даних про транснаціональні злочинні групи, їх лідерів, юридичних і фізичних осіб, причетних до торгівлі людьми, а також про зниклих осіб, які, ймовірно, стали жертвами торгівлі людьми; забезпечення контролю за діяльністю юридичних і фізичних осіб, які можуть бути залучені в злочинну діяльність, або бути співучасниками торгівлі людьми; удосконалення нормативної правової бази співробітництва Сторін у боротьбі з торгівлею людьми, гармонізація національного законодавства в цій сфері; здійснення узгоджених заходів для виконання положень конвенцій ООН, інших міжнародних договорів, учасниками яких сторони є, направлених на боротьбу з торгівлею людьми; аналіз стану і динаміки злочинності, пов`язаної з торгівлею людьми, та результатів боротьби з нею; удосконалення механізмів взаємодії правоохоронних органів, органів прикордонного і міграційного контролю, соціального забезпечення, охорони здоров`я і освіти, неурядових та інших організацій для прийняття узгоджених заходів протидії торгівлі людьми, особливо жінок і дітей.

Відео дня

Угодою передбачено, що компетентний орган кожної зі сторін забезпечує конфіденційність відомостей, отриманих від компетентного органу іншої Сторони, зокрема факту отримання і змісту запиту, якщо компетентний орган запитуючої Сторони вважає небажаним розголошування їх змісту. У разі неможливості дотримання конфіденційності при виконанні запиту компетентний орган запитуваної сторони інформує про це компетентний орган запитуючої сторони для ухвалення рішення про можливість виконання запиту на таких умовах.

Угодою визначено, що сторони самостійно несуть витрати, що виникають у ході виконання цієї Угоди, якщо в кожному конкретному випадку не буде узгоджений інший порядок.

Ця Угода укладена на п`ять років. Після закінчення цього періоду вона автоматично продовжується на подальші п`ятирічні періоди.