Європейський суд з прав людини продовжив термін виконання пілотного рішення «Юрій Миколайович ІВАНОВ проти України» на шість місяців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Пілотним рішенням Європейського суду з прав людини «Юрій Миколайович ІВАНОВ проти України» державу було зобов’язано запровадити ефективний засіб юридичного захисту (або комплекс таких засобів), який би забезпечив адекватний та достатній захист від невиконання або затримки у виконанні рішення національного суду, за виконання якого вона несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених практикою Європейського суду з прав людини. На виконання зазначеного рішення Міністерством юстиції було розроблено проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», який 14 січня 2011 року урядом подано на розгляд Верховної Ради України.

Враховуючи заходи, вжиті державою на виконання зазначеного рішення, за клопотанням Мін’юсту Європейський суд з прав людини продовжив строк виконання пілотного рішення до 15 липня 2011 року, про що повідомив листом від 21 січня 2011 року.