Чим корисна кольорова капуста і броколі

09:23, 09 листопада 2011
Зарубіжні новини
0 0

Захищає від інфекцій...

Вибір дня - коль­о­ро­ва ка­пус­та та броколі.

У чо­му ко­ристь?

Обид­ва сор­ти багаті вітамінами, мінералами і ву­г­ле­во­да­ми, ко­рис­ни­ми для ма­лю­ка. Броколі ко­рис­на для імунної сис­те­ми, захищає від інфекцій і хво­роб печінки. Цвітна ка­пус­та ви­во­дить з організму ток­си­ни і шкідливі ре­чо­ви­ни.

Дітям до ро­ку її ре­ко­мен­ду­ють як на­ту­раль­ний і нешкідливий про­нос­ний засіб. Ка­пус­та гіпоалер- генна, лег­ко засвоюється і добре підходить в якості пер­шо­го при­кор­му для зовсім ма­лень­ких (з 5-6 місяців).

Як ви­би­ра­ти?

Ка­чан броколі по­ви­нен бу­ти тем­но-зе­ле­но­го коль­о­ру, з твер­ди­ми че­реш­ка­ми і щільними голівками. Коль­о­ро­ва ка­пус­та по­вин­на бу­ти білою, без жов­тиз­ни і почорнінь, а її за­пах - свіжим і приємним.

Го­лов­не пра­ви­ло при­го­ту­ван­ня ка­пус­ти - не пе­ре­ва­рю­ва­ти, інакше во­на втра­тить ве­ли­ку час­ти­ну ко­рис­них ре­чо­вин. Найк­ра­ще го­ту­ва­ти обид­ва сор­ти на па­ру.

А далі мож­на зро­би­ти пю­ре (для дітей до 12 місяців), ко­рис­ний суп­чик або ово­че­ву запіканку. По­чи­на­ю­чи з однорічного віку дітям мож­на да­ва­ти са­лат із сирої цвітної ка­пус­ти.

Скільки до­да­ва­ти?

Як­що ма­люк на груд­но­му вигодовуванні, пер­ше ка­пус­тя­не пю­ре йо­му кра­ще спро­бу­ва­ти не раніше 5-6 місяців. В пер­ший день до­статньо однієї чайної лож­ки (5 г), у дру­гий - двох ло­же­чок, в третій і чет­вер­тий - 3 та 4 відповідно, до кінця тиж­ня мож­на да­ти 50 г, а потім збільшуйте порцію на 10 г в день до 150 г.

dytyna.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter