Зеленський підписав указ про створення Ради щодо свободи слова / фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Текст відповідного указу № 808/2019 розміщено на сайті президента.

Як сказано в указі, раду створено з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів, відповідно до пункту 28 частини 1 статті 106 Конституції України.

Читайте такожУкраїна є «частково вільною» країною за рейтингом свободи в інтернеті - Freedom House

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів створюється як консультативно-дорадчий орган при президентові України.

Основними завданнями ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об’єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів.

Рада відповідно до покладених на неї завдань: аналізує законодавство в інформаційній сфері та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення; здійснює моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні, додержання журналістських стандартів, вносить пропозиції щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів; розробляє заходи щодо конструктивної взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації з питань свободи слова та забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів; здійснює моніторинг інформаційного простору, формує пропозиції щодо вирішення актуальних питань захисту інформаційної безпеки України; розглядає та вносить пропозиції з інших питань, які стосуються свободи слова та захисту журналістів.

Рада має право взаємодіяти з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами i службами, утвореними президентом України, а також вживає відповідних заходів щодо налагодження взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями; запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи та матеріали; залучати до розгляду питань, що належать до компетенції ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з керівниками), а також представників органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, експертів (за згодою); утворювати робочі групи для опрацювання окремих питань, що належать до компетенції ради; організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів із питань, що належать до компетенції ради.

Склад ради формується з числа фахівців інформаційної сфери, зокрема журналістів, які мають значний досвід професійної діяльності, вчених, експертів з відповідних питань, представників засобів масової інформації, а також представників громадських об’єднань та міжнародних організацій, діяльність яких стосується питань свободи слова та захисту журналістів.

Читайте такожМВС щокварталу буде звітуватися про розслідування злочинів проти журналістів

Рада утворюється у складі секретаря та інших членів ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Члени ради беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях ради та права голосу на таких засіданнях іншим членам ради чи іншим особам.

У роботі ради можуть брати участь із правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій (за згодою).

Порядок роботи ради, її робочих груп визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.

Секретар ради організовує її діяльність та головує на її засіданнях; ініціює проведення засідань ради, забезпечує підготовку питань до розгляду радою; здійснює моніторинг реалізації прийнятих радою рішень; представляє раду у взаємодії з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними президентом України, з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, а також із засобами масової інформації, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями; інформує президента і громадськість про діяльність ради; вносить на розгляд президенту пропозиції щодо персонального складу ради.

Основною організаційною формою роботи ради є засідання. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина від її складу.

Рішення ради ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради шляхом особистого відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос секретаря ради є вирішальним.

Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності ради здійснюється Офісом президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Указом президента затверджено склад Ради.

Її секретарем став громадський діяч Вадим Міський.

До складу раду увійшли юрист Олександр Бурмагін, журналіст, продюсер Наталія Влащенко, юрист Ірина Городецька, журналіст Наталія Гуменюк, громадський діяч Діана Дуцик, продюсер Павло Єлізаров, журналіст Максим Кречетов, громадський діяч Тетяна Лебедєва, журналіст, редактор Світлана Остапа, редактор Людмила Писанко, громадський діяч Тетяна Попова, громадський діяч, журналіст Сергій Tоміленко, юрист, громадський діяч Тарас Шевченко, громадський діяч Сергій Штурхецький.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram