Кабінет міністрів України затвердив методику визначення собівартості платних адміністративних послуг, які надають центральні і місцеві органи виконавчої влади, а також підприємства і організації.

Це передбачено постановою уряду (від 27 січня 2010 р. №66), текст якої розміщений на офіційному сайті КМУ.

Згідно з цією методикою, до складу собівартості адмінпослуги входять: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи; інші прямі витрати; непрямі витрати.

Відео дня

До складу прямих матеріальних витрат належать вартість матеріалів, які використовуються під час надання адміністративної послуги.

Прямі витрати на оплату праці обчислюються, виходячи із зарплати персоналу, а відрахування на соціальні заходи – згідно із нормами законодавства.

Інші прямі витрати включають витрати на оплату службових відряджень і транспортних витрат персоналу, діяльність якого безпосередньо пов`язана з наданням адмінпослуги, якщо вони передбачені порядком надання такої послуги; послуг зв`язку, якими користується персонал.

Непрямі витрати включають витрати на оплату праці адміністративного і технічного персоналу; тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії; оренда будівлі (приміщення); послуг з охорони і пожежної охорони приміщень, у яких надаються адмінпослуги; амортизацію.

Базою визначення непрямих витрат є основна зарплата персоналу, діяльність якого безпосередньо пов`язана з наданням адмінпослуги.

На кожному етапі надання адмінпослуги визначається час на його виконання, а також необхідні для цього персонал, засоби і матеріали. Під час проведення розрахунку собівартості послуги вартість проведення таких процедур обчислюється послідовно.

Собівартість адмінпослуги розраховується на підставі норми часу на надання такої послуги і вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу – однієї людино-години.

Кабмін доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади проводити розрахунки собівартості платних адміністративних послуг згідно з новою методикою, затвердженою вказаною постановою. А також рекомендував органам місцевого самоврядування застосовувати дану методику під час встановлення розмірів плати за надання адміністративних послуг.