До законодавства про вдосконалення управління об’єктами держвласності внесено зміни

13:26, 13 березня 2012
Фондовий ринок
0 0

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності» (№ 9415), врахувавши пропозиції Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосувало 238 із 419 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом вносяться зміни до Господарського кодексу України, якими передбачено, що державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворене у державне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
Також законом передбачено, що основним плановим документом державного комерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.
Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому: підприємств, що є суб’єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, - Кабінетом міністрів України; інших підприємств - органами, до сфери управління яких вони належать.
Підприємства електроенергетики, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією комісією структури тарифів на електричну та теплову енергію.
Фінансові плани таких підприємств підлягають затвердженню до 31 грудня року, що передує плановому.
За несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання посадові особи державного комерційного підприємства несуть адміністративну відповідальність, установлену законом.
Також внесено зміни до Закону "Про холдингові компанії в Україні", якими передбачено, що державна керуюча холдингова компанія - державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого належить державі.
Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації (приватизації) приймає орган, уповноважений управляти державним майном, державний орган приватизації, за погодженням з Кабінетом міністрів.
Порядок утворення державних холдингових компаній затверджується Кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
Державна холдингова компанія може бути корпоративним підприємством лише державної керуючої холдингової компанії.
Визначено особливості утворення та діяльності державної керуючої холдингової компанії. Зокрема, засновником та єдиним акціонером державної керуючої холдингової компанії є держава в особі Кабінету міністрів. Статутний капітал державної керуючої холдингової компанії формується за рахунок належних державі акцій державних холдингових компаній, часток (паїв) держави у статутних капіталах господарських товариств, а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення її діяльності. Пакети акцій (часток, паїв) або інше майно передане до статутного капіталу державної керуючої холдингової компанії перебувають у державній власності і закріплюються за нею на праві господарського відання.
Також внесено зміни до Закону "Про управління об’єктами державної власності", якими визначено, що суб'єктами управління об'єктами державної власності є: Кабінет міністрів України; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку; міністерства та інші органи виконавчої влади (далі - уповноважені органи управління); Фонд державного майна України; органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради і Кабінету міністрів; органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами; державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; Національна академія наук України, галузеві академії наук.
Державна керуюча холдингова компанія має статус уповноваженого органу управління щодо об’єктів управління державної власності, що передані до її статутного капіталу і статутного капіталу її корпоративних підприємств.
Державне акціонерне товариство, утворене у процесі перетворення державного підприємства, 100% акцій якого належать державі, не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
Відчужувати майно, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише за попередньою згодою органу, який здійснює управління корпоративними правами держави, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне акціонерне товариство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності» був ухвалений 20 грудня 2011 року, але його заветував Президент України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter