Народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО пропонує скасувати норму щодо гарантованого державного замовлення у вищому навчальному закладі на рівні не менш ніж 51%.

Про це йдеться у зареєстрованому ним 17 грудня проекті закону «Про вищу освіту», заявив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

«Пропонується скасувати існуючу норму щодо гарантованого державного замовлення у ВНЗ на рівні не менше, ніж 51% від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс», - сказав А.ЧЕРНИХ.

Він зазначив, що «згідно ст. 55 законопроекту, показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою формуються спеціальним центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики, а розміщується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі освіти і науки у вищих навчальних закладах на конкурсній основі» , - підкреслює А.ЧЕРНИХ.

Відповідні показники державного замовлення планується формувати в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менш як 180 студентів.

«Крім того, планується створити Державний реєстр вищих навчальних закладів, законодавчо визначити формування та основні завдання Державної акредитаційної комісії, видавати ліцензії на освітню діяльність на безстроковий період», - зазначив координатор громадської ініціативи «Студентський захист».

Законопроектом також передбачено, що вищий навчальний заклад буде мати право прийняти рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін мовою міжнародного спілкування, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Однією з негативних норм зазначеного законопроекту є пропозиція надати право керівнику вищого навчального закладу (чи відповідного структурного підрозділу) скасовувати акти органу студентського самоврядування, якщо цей акт не відповідає визначеним Вченою радою вищого навчального закладу стратегії чи напрямам розвитку освітньої чи наукової діяльності вишу.

«Згідно статті 21 законопроекту, планується встановити достатньо жорсткі вимоги до отримання вищими навчальними закладами статусу національного, а саме: виш повинен буде зайняти одне з п’ятдесяти місць у національному рейтингу ВНЗ, який буде організовувати і проводити Державна акредитацій на комісія. Або виш повинен зайняти одне з п’ятисот місць в одному з міжнародних рейтингів кращих навчальних закладів світу, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів України», - підсумував А.ЧЕРНИХ.