З 1 січня 2011 року в Україні набирають чинності 28 законів, 18 постанов та 1 розпорядження Кабінету Міністрів, а також 1 постанова Верховної Ради України. Про це повідомив Міністр юстиції України Олександр Лавринович з посиланням на Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, утримувачем якого є Міністерство юстиції.

Так, за словами Міністра юстиції, в перший день нового року набувають чинності повністю або частково 6 базових законів та 22 закони, якими вносяться зміни до чинного законодавства. Зокрема, 13 законів у фінансово-економічній сфері, 4 – у соціальній сфері, 3 – у правовій сфері, 3 – у сфері державного управління, 1 закон у сфері технічної безпеки та безпеки праці, 1 – у сфері фізичної культури і спорту, 1 – у науково-технічній сфері, 1 – у сфері охорони здоров‘я, 1 – у сфері культури.

Серед базових законів 1 січня набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Крім того, набувають чинності основні положення Податкового кодексу України. За виключенням:

- підпункту 20.1.15.2 пункту 20.1 статті 20 Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року;

- статті 39 Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року;

- абзацу третього пункту 46.2 статті 46, який набирає чинності з 1 січня 2012 року;

- розділу III Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня 2011 року;

- підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого - четвертого пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування процентів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року;

- підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 Кодексу, який набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування;

- підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

- статті 265 Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року;

- пункту 276.5 статті 276 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Податковим кодексом врегульовано відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначається вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Зокрема кодексом передбачається зменшення кількості податків та зборів: загальнодержавних – до 18, місцевих – до 5; розмір ставки податку з доходів фізичних осіб становитиме 15%. У разі якщо дохід фізичної особи перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%; спрощена система оподаткування (єдиний податок) в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва збережена до моменту внесення змін до розділу ХІV Податкового кодексу.

Також, набуває чинності Бюджетний кодекс України, яким визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім пункту 2 частини другої статті 60 та пунктів 3 і 5 частини другої статті 61, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

Пункт 3 частини другої статті 60 цього Кодексу діє до 1 січня 2013 року.

Вступають в силу окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів».Цей Закон, який набрав чинності 7 липня 2010 року, визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

З 1 січня вводяться в дію наступні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

- Статті 129 та 130 щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення. Суддівська винагорода, нарахована судді відповідно до цього Закону з 1 січня 2011 року за повний відпрацьований місяць, не може бути меншою, ніж його середній дохід за попередні 12 місяців;

- стаття 142, підпункт 1 підпункту 3.5 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону щодо визначення головних розпорядників коштів Державного бюджету України вводяться в дію з 1 січня 2011 року;

- підпункти 1, 2, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 33, 36, 39 та 58 підпункту 3.1, підпункти 1, 2, 4, 11, 22, 51 та 53 підпункту 3.3, підпункти 1, 3, 4, 6, 21, 27, 66, 78 та 86 підпункту 3.6 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року;

- підпункт 2 підпункту 3.6 та підпункт 10 підпункту 3.7 пункту 3 розділу XII "Прикінцеві положення" щодо передачі до юрисдикції адміністративних судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них.

З 1 січня 2011 року набирає чинності Закон України «Про захист персональних даних». Закон регулює відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки

З 1 січня 2011 року набирає також чинності частина перша статті 12 Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ». Згідно з указаною статтею, не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану) без проведення необхідних заходів з вентиляції або дегазації, які забезпечують приведення концентрації газу (метану) до встановлених нормативів.

Рештою законів, що набирають сили в перший день нового року, за словами Міністра юстиції, вносяться зміни до чинного законодавчого масиву.

З НИХ, У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ З 1 СІЧНЯ 2011 РОКУ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО НАСТУПНИХ ЗАКОНІВ:

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини». Зазначеним Законом допомога при народженні дитини нараховуватиметься в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини. Допомога при народженні дитини надаватиметься у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину; кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину; кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у дев´ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачуватиметься протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», яким передбачено виплату у повному обсязі пенсії за особливі заслуги перед Україною особам, які одержують таку пенсію та перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).

Набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».Зазначеним Законом статтю 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» доповнено частинами шостою - дев´ятою з питань щодо Порядку надання пільг власникам транспортних засобів - інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, членам їх сімей, яким передано право керування автомобілем, та законним представникам недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, на безоплатне паркування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування та на безоплатне зберігання на автостоянках, які надають послуги щодо зберігання транспортних засобів (крім автостоянок гаражних кооперативів).

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України». Зазначеним Законом внесено доповнення до частини першої статті 208 Земельного кодексу, якою передбачено, що громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об´єднання), установи та організації у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ, об’єктів фізкультури та спорту, соціального забезпечення звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ З 1 СІЧНЯ 2011 РОКУ В УКРАЇНІ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО НАСТУПНИХ ЗАКОНІВ:

Набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України».Зазначеним Законом частину другу статті 209 Земельного кодексу України викласти в новій редакції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Крім того, з 1 січня 2011 року текст статті 209 Земельного кодексу України буде викладено в новій редакції згідно із Законом України від 8 липня 2010 року N 2457-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України».

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Зазначеним Законом внесено зміни до низки законодавчих актів з питань оподаткування з метою збільшення надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Зокрема, підпунктами 1 і 2 пункту 11 розділу І цього Закону передбачено внести зміни та доповнення до розділу ІІ «Прикінцеві положення» та додатку № 1 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо:

- запровадження коригуючого коефіцієнту до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат;

- щорічної індексації нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин;

- встановлення базових нормативів для користування надрами видобування глинистих порід на рівні 5% від вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції.

Крім того, з 1січня 2011 року, згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, втрачають чинність пункти 4, 5, 7, 81 і 82, розділу ІІ «Прикінцеві положення», додатки №1 і № 2 указаного Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України». У зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України зазначеним Законом внесено зміни до законодавчих актів з метою посилення відповідальності за порушення бюджетного законодавства, зокрема статтю 16412 «Порушення бюджетного законодавства» Кодексу України про адміністративні правопорушення викладено у новій редакції, згідно з якою бюджетні правопорушення розподілятимуться за видами, за кожний з яких визначена окрема відповідальність.

Набуває чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Зазначений Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Набуває чинності пункт 2 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». Зазначеним Законом внесено зміни, до ряду Законів, зокрема, до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо тимчасового, строком на 10 років, звільнення з 1 січня 2011 року від оподаткування прибутку підприємств, отриманого ними від надання готельних послуг у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» та «три зірки» у разі, якщо такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року».

Разом з тим, Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» втратить чинність з 1 квітня 2011 року, крім пункту 1.20 статті 1, який діє до 1 січня 2013 року, згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI.

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів». Зазначеним Законом внесено зміни до ряду законів та кодексів України, зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 163 ¹² «Порушення умов видачі векселів», якою встановлено відповідальність за відповідне правопорушення.

Набуває чинності пункт 3 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України». Зазначеним Законом внесені зміни та доповнення до ряду законів та кодексів України, зокрема до Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року, щодо контролю за використанням коштів з Державного бюджету України.

Набуває чинності пункти 17 і 18 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності». Законом внесено зміни до низки законів та кодексів, зокрема, до законів «Про хімічні джерела струму», «Про фізичну культуру і спорт», згідно з якими скорочується перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України». Зазначеним Законом внесено зміни та доповнення до ряду кодексів та законів України з питань, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності Податковим кодексом України – 1 січня 2011 року, крім абзаців другого - четвертого підпункту 4 та абзаців тринадцятого-п’ятнадцятого підпункту 9 пункту 25 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

Набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги». Зазначеним Законом визначено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюватиметься на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року. Законом передбачено, що дія Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги» припиняється з 1 січня 2011 року.

У ПРАВОВІЙ СФЕРІ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО ЗАКОНІВ:

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних». Метою Конвенції є забезпечення на територіях Договірних Сторін права кожної особи, незалежно від її громадянства та місця проживання, на недоторканність приватного життя у зв’язку з обробкою персональних даних.

Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України «Про захист персональних даних» (набирає чинності 1 січня 2011 року), крім статті 3, яка набрала чинності з дня опублікування.

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО ЗАКОНІВ:

Закон України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України». Зазначеним Законом встановлено почесне звання "Заслужений гірник України".

Закон України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України». Зазначеним Законом встановлено почесне звання "Заслужений працівник цивільного захисту України".

Закон України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України». Зазначеним Законом встановлено почесне звання "Заслужений працівник туризму України".

У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ:

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів України». Зазначеним Законом визначено принципи, пріоритети, основні напрями державної політики у сфері фізичної культури і спорту, повноваження органів державного управління та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сфери фізичної культури і спорту та їх правовий статус, форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності серед різних категорій населення.

Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім статті 14 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», у редакції цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року.

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ:

Підпункт 6 пункту 1 та підпункт 3 пункту 3 розділу I Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв” щодо заборони продажу тютюнових виробів у споживчих упаковках, що містять менше 20 сигарет.

Загалом законом внесені зміни до ряду законів України, зокрема до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" щодо обмеження споживання і продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У СФЕРІ КУЛЬТУРИ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ:

Пункти 2, 3 та 4 розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про кінематографію» та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів». Пунктами 2, 3 розділу І зазначеного Закону передбачено внести зміни до законів України "Про плату за землю" щодо звільнення виробників національного кіно від плати за земельні ділянки, що забезпечують національне кіновиробництво; "Про податок на додану вартість", яким до 1 січня 2016-го року від ПДВ звільняються усі роботи щодо виробництва національних фільмів, їх показ а також дублювання українською мовою іноземного кіно. Разом з тим, закони України "Про плату за землю", "Про податок на додану вартість" втратять чинність з 1 січня 2011 року згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI.

Пунктом 4 розділу І зазначеного Закону передбачено внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", зокрема, звільнення від податків спонсорів, які вкладають кошти у виробництво національних фільмів. Разом з тим, Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" втратить чинність з 1 квітня 2011 року, крім пункту 1.20 статті 1 цього Закону, згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI.

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ:

Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зазначеним Законом врегульовані питання науково-технічної та господарської діяльності, законодавчого вдосконалення та покращення пенсійного забезпечення наукових працівників, створення рівних умов для виплати пенсій науковим працівникам незалежно від року виходу на пенсію та форми власності наукових установ та організацій, в яких вони працювали.

КРІМ ТОГО, З 1 СІЧНЯ 2010 РОКУ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ:

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

Постанова «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі». Зазначеною постановою затверджено порядки ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі.

Постанова «Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних». Зазначеною постановою забезпечено єдиний підхід у визначенні умов оплати праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних, та застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок), максимальний розмір якого не перевищує 2, а інших працівників цих закладів – 1,3.

Постанова «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці».Зазначеною постановою затверджено Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» - 1 січня 2011 року.

Постанова «Про затвердження Порядку обслуговування Державним казначейством установ України, які функціонують за кордоном» .Зазначеною постановою затверджено Порядок обслуговування Державним казначейством установ України, які функціонують за кордоном.

Пункт 23 Порядку і правил обов’язкового страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі,затверджених постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном». Зазначений пункт визначає розміри страхових тарифів при страхуванні об’єктів космічної діяльності.

Загалом, постановою затверджено Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном.

Постанова «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій».Зазначеною постановою визначено механізм надання Державним казначейством коштів Пенсійному фонду України на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій.

Постанова «Про внесення змін до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності судів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України». Зазначеною постановою внесено зміни до ряду актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності судів та затверджено перелік актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.

З 1 січня 2011 року набувають чинності усі положення указаної постанови, окрім:

- абзацу третього пункту 1, пункту 5 (зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності судів),

- пунктів 7-9, 11-15, 17, 19,20, 22-24 (перелік актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність), які набирають чинності одночасно із статтями 129 і 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення.

Постанова «Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту». Зазначеною постановою затверджено Порядок створення штатних спортивних команд резервного спорту з олімпійських видів спорту.

Постанова «Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них». Зазначеною постановою затверджено Порядок складення та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення та Порядок присвоєння об’єкту нерухомого майна реєстраційного номера.

З 1 січня 2011 року набирають чинності усі положення постанови, окрім абзацу третього пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Постанова «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів». Зазначеною постановою затверджено Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів та затверджено перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.

Постанова «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».Зазначеною постановою затверджено формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами та формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районними або міськими (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

Постанова «Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання». Зазначеною постановою затверджено Порядок повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання.

Постанова «Про фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС». Зазначеною постановою установлено фінансове забезпечення цивільної відповідальності за ядерну шкоду державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС».

Постанова «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 і від 5 липня 2002 р. № 932». Зазначеною постановою внесено зміни до порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку та до переліку документів, які підлягають захисту голографічними елементами.

Постанова «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Зазначеною постановою затверджено перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

До зазначених виплат належать, зокрема :

- соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми,

- одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію,

надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам,

- вихідна допомога у разі припинення трудового договору,

- відшкодування, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні,

- витрати на відрядження,

- виплати особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи,

- компенсація моральної шкоди, що виплачується за рішенням суду,

- матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами тощо.

Постанова «Про внесення змін до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».Зазначеною постановою внесено зміни до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та затверджено перелік постанов Кабінету Міністрів, що втратили чинність.

Постанова «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік». Зазначеною постановою затверджено перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та обсяг квот таких товарів.

Розпорядження «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України». Розпорядження набрало чинності з дня прийняття, крім пункту 5 переліку, затвердженого зазначеним розпорядженням, який набирає чинності з 1 січня 2011 року. Згідно з цим пунктом з 1 січня 2011 року втрачає чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 270 «Про надання повноважень на здійснення оптової торгівлі спиртом етиловим».

НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей». Постанову розроблено з метою приведення у відповідність розміру соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей з розмірами академічних та іменних стипендій, впроваджених іншими гілками влади. Зокрема, установлено розмір соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівній акредитації – 750 гривень та для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 900 гривень.