Кожен другий українець готовий зайнятися доброчинністю.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна в червні.

Експерти Інституту Горшеніна зазначають, що дані опитування свідчать не тільки про поступове проникнення в українське суспільство сучасної "культури доброчинності", а й про поступовий вихід з кризи. «Не тільки економічної, а й ментальної – час позбавлятися традиційних українських «хвороб» - «жаби і жлобства», підкреслюють експерти.

Зокрема, згідно з опитуванням, більше половини українців (54,2%) брали участь у доброчинності протягом останніх кількох років. З них 38,2% давали милостиню, 15,6% передавали речі в дитячі будинки та будинки інвалідів, а 7,1% давали гроші людям, які потребують допомоги, – на лікування, операції. Перераховували гроші на рахунки доброчинних фондів 5,2% опитаних, а 3,1% брали участь у доброчинних акціях.

При цьому майже половина респондентів (45,8%) заявили, що в останні роки не брали участі в доброчинності.

Більша частина опитаних (59,4%), які не брали участі в доброчинності, заявили, що не мають такої можливості.

Більше чверті (27,4%) вважає, що доброчинністю має займатися держава, і майже така ж кількість українців (26,1%) відповіла, що не займаються доброчинністю через те, що не вірять, що їхня допомога буде використана за призначенням.

Не беруть участі в доброчинності з інших причин 7,3% респондентів, а 5,4% важко відповісти на поставлене запитання.

Більше половини респондентів (53,9%) вважає, що держава має заохочувати доброчинну діяльність приватних осіб і громадських організацій. З них 36,5% відповіли «скоріше так» на це запитання, 17,4% - «точно так».

Більше чверті українців (29,2%) дотримується протилежної точки зору. З них відповідь «швидше ні» на це запитання дали 19,4%, «точно ні» – 9,8% опитаних. При цьому кожному шостому українцю (16,9%) важко відповісти на це запитання.

Більше половини українців (53,4%) заявили, що готові взяти участь у доброчинності. З них відповідь «точно так» на це запитання дали 35,1%, «скоріше так» - 18,3% респондентів.

Не готові брати участі в доброчинності - 30,7% опитаних. З них 21,0% відповіли «швидше ні», 9,7% - «точно ні» на поставлене запитання. Важко відповісти – 15,9% респондентів.

Переважна більшість українців (87,4%) ніколи не одержували доброчинної допомоги. Тільки кожен десятий з них (10,3%) за останні роки одержав якусь доброчинну допомогу. При цьому одержували її одного разу 5,6%, кілька разів – 4,7% респондентів. Важко відповісти на дане запитання 2,3% опитаних.

Більше третини опитаних (38,4%) вважають, що через економічну кризу люди менше беруть участі в доброчинності. Більше чверті (27,8%) висловили думку, що економічна криза ніяк не вплинула на охочих брати участі в доброчинності, а 6,2% вважають, що внаслідок економічної кризи люди більше беруть участі в доброчинності. Більше чверті респондентів (27,6%) важко визначити, як вплинула економічна криза на готовність людей брати участь у доброчинній діяльності.

Телефонне опитування на тему «Чи готові українці брати участь у доброчинності?» проводилося з 5 по 7 червня. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.