Верховній Раді України пропонують ухвалити закон, який би забезпечив прозорість прийняття рішень та фінансової звітності політичними партіями.

Відповідний законопроект, внесений народними депутатами Андрієм ШЕВЧЕНКОМ, Олесем ДОНІЄМ, Володимиром СТРЕТОВИЧЕМ, Євгеном СУСЛОВИМ, Тарасом СТЕЦЬКІВИМ та іншими, зареєстрований у парламенті.

Законопроектом передбачено, що фінансування політичних партій допускається лише громадянами України.

Забороняється фінансування політичних партій юридичними особами, іноземними державами або іноземними громадянами. Забороняються також анонімні внески.

У випадку внесення громадянином на рахунок політичної партії коштів у розмірі, що перевищує 100 мінімальних розмірів заробітної плати громадян, він зобов’язаний надати податкову декларацію про свої доходи за попередній рік. Внесення коштів на рахунок політичної партії приймається установою банку або відділенням зв`язку за умови подання громадянином документу, підтверджує особу та громадянство України. У платіжному документі обов`язково зазначаються прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, а нформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених цим законопроектом, доводиться відповідною банківською установою до відома Міністерства юстиції. Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, перераховуються політичними партіями до державного бюджету або стягуються в доход держави у судовому порядку.

Законопроектом передбачено, що щоквартально і щорічно партія має подавати Міністерству юстиції звіт про внески на користь партії та напрями їх використання протягом звітного періоду. Звіт подається не пізніше як на 45-й день після дня закінчення звітного періоду. Порядок подання звітів визначається Міністерством юстиції. Щоквартальний та щорічний звіт політичної партії розміщується на офіційному веб-сайті політичної партії.

Пропонується, що політична партія зобов`язана щорічно опубліковувати у загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії. Партія зобов’язана всі бухгалтерські операції по надходженню й витрачанню коштів, які належать політичній партії та її місцевим осередкам, що мають статус юридичної особи, вносити у хронологічному порядку до бази даних електронної комп`ютерної мережі, яка є доступною для користувачів офіційного веб-сайту відповідної політичної партії. До бази даних електронної комп`ютерної мережі також вноситься інформація про джерела походження фінансових ресурсів та відомості про громадян, які здійснюють фінансування діяльності партії та у випадках, передбачених законопроектом, податкові декларації за минулий рік цих громадян.

Якщо партія протягом двох днів після здійснення операції по надходженню або витрачанню коштів у сумі, що перевищує три мінімальних розміри зарплати, не внесла відповідної інформації до бази даних електронної комп`ютерної мережі, доступної для користувачів офіційного веб-сайту, Міністерство юстиції робить письмове попередження, яке надсилається на юридичну адресу партії. Повторне невнесення до бази даних електронної комп`ютерної мережі інформації тягне скасування реєстрації політичної партії Міністерством юстиції. Рішення щодо скасування реєстрації політичної партії може бути оскаржене до суду.

Крім того, передбачене внесення змін до Закону «Про вибори народних депутатів України», згідно з якими обов’язковою умовою участі партії у виборах є наявність офіційного веб-сайту, що пройшов державну реєстрацію і містить інформацію у хронологічному порядку про надходження та витрачання коштів даної партії не менше ніж за шість останніх місяців до дня подання заяви для реєстрації кандидата у народні депутати від даної партії, а також інформацію про джерела походження фінансових ресурсів, відомості про громадян, які здійснюють фінансування діяльності політичної партії або її місцевої організації та у випадках, передбачених законом, податкові декларації за попередній звітний рік цих громадян. Це саме стосується і участі у виборах блоків політичних партій.