Чим корисне масло "Ши"

11:02, 13 вересня 2012
Зарубіжні новини
7 0

Баль­за­ми для губ...

Інша на­зва цьо­го цінного ком­по­нен­та - каріте.

Насичені кре­ми, баль­за­ми для губ, твер­де аро­мат­не мас­ло - горіх з аф­ри­кансь­ко­го кон­ти­нен­ту здат­ний за­хис­ти­ти май­же від будь-яких зи­мо­вих негараздів.

Приємну на до­тик білу ма­су, схо­жу на жир­ний крем для тор­ту, от­ри­му­ють з плодів де­ре­ва ши. Це ди­ко­рос­ле де­ре­во зустрічається в центральній і західній Африці - в Нігерії, Бур­ки­на Фа­со, Гані, Малі...

Під па­лю­чим сон­цем, на су­хо­му вітру африканської са­ва­ни во­но дає зелені, схожі на пло­ди аво­ка­до з аро­мат­ною м`якот­тю. Їх дбай­ли­во зби­ра­ють місцеві жінки - де­ре­во це тут зав­ж­ди вва­жа­ло­ся свя­щен­ним.

У серцевині пло­ду під м`якою шка­ра­лу­пою ховається цінний горіх: рівно на­по­ло­ви­ну він складається з жирової рослинної субстанції. Са­ме її потім пе­ретво­рю­ють у мас­ло, що ми зна­хо­ди­мо в складі кремів та інших чис­лен­них засобів до­гля­ду.

"Ши" - англійська на­зва олії, а сло­вом "каріте" ту ж олію ох­рес­ти­ли фран­цу­зи, за­по­зи­чив­ши йо­го у се­не­гальсь­ко­го племені уо­лов.

Про існування ши-каріте європейці дізналися в XVIII столітті, але в косметології по­ча­ли ак­тив­но ви­ко­рис­то­ву­ва­ти тільки 20 років то­му.

І з кож­ним ро­ком та­ких продуктів стає все більше. Насичені кре­ми для тіла, рук і ніг; поживні кре­ми для об­лич­чя (особ­ли­во для сухої і чутливої шкіри); шампуні і мас­ки для во­лос­ся; за­со­би для нігтів і ку­ти­ку­ли; блиск і по­ма­да для губ...

А ще є мас­ло в чис­то­му вигляді - зовсім без до­ба­вок або з аро­ма­та­ми ла­ван­ди, ванілі, ми­г­да­лю.

Ма­лень­ка жер­стя­на бан­ка з твер­дим мас­лом каріте замінює цілу кос­ме­тич­ку - ним мож­на мас­ти­ти і ру­ки, і об­лич­чя, і гу­би, і навіть коліна. Взим­ку - пе­ред ви­хо­дом на мо­роз, особ­ли­во ко­ли ви збираєтеся на ка­ток або вирушаєте ка­та­ти­ся на ли­жах, влітку - як­що шкіра по­страж­да­ла від сон­ця.

Мас­ло каріте дійсно універсальне.

В Африці жінки на­ти­ра­ють­ся ним наприкінці важ­ко­го дня, після ку­пан­ня. Во­но розслаблює м`язи і пом`якшує шкіру. Ним лікують опіки, порізи, под­ря­пи­ни, уку­си ко­мах. Зма­зу­ють пу­по­ви­ну но­во­на­род­же­ним дітям і роб­лять ма­саж.

Мас­ло каріте містить незамінні жирні кис­ло­ти у ду­же високій концентрації. Са­ме во­ни зберігають в шкірі во­ло­гу, жив­лять, за­хи­ща­ють та за­спо­ко­ю­ють її. Во­но ідеально для до­гля­ду за су­хою і чут­ли­вою шкірою і ду­же ак­ту­аль­не взим­ку - особ­ли­во для губ і рук, які пер­ши­ми страж­да­ють від хо­ло­ду.

Чоловікам ми ра­ди­мо ви­ко­рис­то­ву­ва­ти каріте після гоління, щоб зня­ти роз­дра­ту­ван­ня і почервоніння. А жінкам - для профілактики роз­тя­жок, а та­кож для ма­са­жу об­лич­чя: це мас­ло має ще й здатністю підтягувати шкіру.

На пер­ший по­гляд мас­ло каріте (як і кре­ми на йо­го основі) здається ду­же жир­ним. Але вар­то роз­тер­ти йо­го в до­ло­нях - і во­но швид­ко вбирається.

Як­що для що­ден­но­го до­гля­ду крем з каріте здається ду­же щільним, йо­го оп­ти­маль­но ви­ко­рис­то­ву­ва­ти на ніч.

На­прик­лад, так: змастіть кре­мом ру­ки і но­ги, по­ма­са­жуй­те і надягніть шкар­пет­ки (бавовняні ру­ка­вич­ки) - вранці шкіра бу­де м`якою і ніжною.

Як­що ваше во­лос­ся в`ється, плутається і пу­шить­ся, нанесіть мас­ло каріте на су­хе во­лос­ся (злег­ка відступивши від коренів), за­лиш­те як мас­ку на 30 хви­лин і змий­те во­дою: во­но ста­не більш глад­ки­ми і слух­ня­ним.

zhinka.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter