Зеленський підписав закон про судову реформу / фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

На сайті зазначається, що сьогодні закон "повернуто з підписом від президента".

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (№1008). За це рішення проголосували 236 із 387 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За це рішення не проголосував жоден представник "Опозиційної платформи - За життя", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "Голосу" та групи "За майбутнє".

У законі "Про судоустрій і статус суддів" встановлюється, що до складу Верховного суду входять судді у кількості не більше 100 (раніше - не більше 200).

Визначається, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. До складу ВККС входять 12 членів (раніше - 16), які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на 4 роки.

На посаду члена ВККС може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності. Член ВККС не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Читайте такожСудова реформа Зе. Які зміни чекають на українську Феміду

Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад. До складу конкурсної комісії входять: 3 особи, обрані Радою суддів України з числа її членів; 3 особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів.

Вводиться нова підстава для звільнення члена ВККС з посади - грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним із статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя і судової влади, у тому числі, недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена ВККС.

Рішення про звільнення члена ВККС ухвалює ВРП на своєму засіданні більшістю голосів від її складу.

Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя вважається прийнятим, якщо подання не буде відхилене на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та Комісії з питань доброчесності та етики більшістю голосів учасників засідання за умови, що за це проголосувало принаймні два міжнародні експерти - члени Комісії з питань доброчесності та етики.

Також встановлюється, що базовий розмір посадового окладу судді становить у судді Верховного Суду - 55 (раніше - 75) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

У законі "Про Вищу раду правосуддя" встановлюється, що ВРП призначає та звільняє з посад членів ВККС; приймає рішення про звільнення членів ВРП; затверджує порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його результатів, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, порядок формування і ведення суддівського досьє.

Члени ВРП у своїй діяльності та поза її межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя.

Закон доповнюється статтею щодо Комісії з питань доброчесності та етики, яка є колегіальним органом, який діє при ВРП та утворюється з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів ВРП та ВККС.

До складу Комісії входять 3 члени Вищої ради правосуддя та 3 особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів.

Серед основних завдань Комісії - оцінити відповідність члена або кандидата до складу ВРП та ВККС принципам добросовісності та етичних норм судді, які є невід’ємною складовою професійної етики члена ВРП, ВККС та контролю за прозорістю діяльності ВРП та ВККС.

Також Комісія має здійснювати моніторинг інформації про суддів Верховного Суду з метою виявлення дисциплінарних порушень, грубого або систематичного нехтування суддею своїми обов'язками, його несумісності зі статусом судді чи його невідповідності займаній посаді, порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна.

Комісія має право, зокрема, збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, включаючи конфіденційну та особисту інформацію, про членів ВРП, інших державних установ та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідну для виконання її завдань, крім інформації, яка згідно із законом визначена як таємниця/конфіденційна інформація.

Читайте такожЗеленський підписав закон про "штрафи" за прогули нардепів

Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення членами ВРП з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи ВККС у випадках, визначених законом.

Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя. Дисциплінарне провадження здійснюється у розумний строк. Строк здійснення дисциплінарного провадження не повинен перевищувати більше ніж 60 днів з моменту отримання дисциплінарної скарги.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 17 пункту 2 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

З дня набрання чинності цим законом повноваження членів ВККС припиняються, а керівник секретаріату ВККС призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону.

ВРП протягом 90 днів з дня набрання чинності цим законом формує за результатами конкурсу склад ВККС; ухвалює рішення про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики на підставі та в межах пропозицій суб'єктів формування такої Комісії.