60% опитаних дотримуються думки, що Україна є демократичною державою / фото ua.depositphotos.com

Число громадян, які вважають Україну незалежною державою, становить трохи більше половини від усіх опитаних респондентів.

Про це свідчать результати дослідження "Реалізація основних принципів Конституції України і конституційних прав громадян" соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 11 по 16 червня.

Зокрема, напередодні Дня Конституції соціологічна служба Центру Разумкова запитувала громадян України про те, якою мірою реалізовані основні принципи Конституції України, яка визначає її як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, правову державу.

Так, згідно з результатами опитування, 67% респондентів вважають, що Україна дійсно є суверенною державою. Негативну відповідь дали 26%. Ще 7,1% не змогли відповісти.

Читайте такожТелеведуча Наталія Мосейчук звернулась до російських пропагандистів (відео)Крім того, незалежною державою Україну називають 56% респондентів. Не вважають Україну незалежною - 39,5%. Ще 4,8% не змогли відповісти.

Також 60% опитаних дотримуються думки, що Україна є демократичною державою. Негативну відповідь дали 33%. Ще 7,1% не змогли відповісти.

Соціологи повідомили, що помітно рідше громадяни України вважають її соціальною державою. І найрідше громадяни України вважають її правовою державою.

Водночас, якщо суверенною державою Україну вважають більшість жителів усіх регіонів — від 83% на заході країни, до 50% — на сході, то незалежною — більшість жителів лише західного і центрального регіонів (відповідно 80% і 58%), тоді як більшість жителів південного і східного регіонів (відповідно 58% і 56%) її такою не вважають. За всіма зазначеними показниками найкраще оцінюється реалізація конституційних принципів жителями західного регіону, найгірше — жителями східного і південного регіонів. Чим молодші респонденти, тим краще вони оцінюють реалізацію конституційних принципів.

Респонденти також оцінювали, наскільки дотримувалися в Україні протягом останнього року права людини і громадянина за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означала, що права дотримувалися дуже погано, а «5» — що дуже добре.

Зокрема, найкраще громадяни оцінювали дотримання в Україні таких прав та конституційних принципів: право на свободу пересування, на життя, на свободу слова, думки, совісті і релігії, на свободу виявлення поглядів, на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими, на освіту, на гарантію прав і свобод без дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин, право на захист дітей та підлітків, недопустимість катувань та перебування людини в рабстві (дотримання цих прав і принципів оцінюється в діапазоні від 3,5 до 3,7 бала).

Разом з тим, найгірше оцінюється дотримання таких прав та принципів: права на справедливий, відкритий і незалежний суд, презумпції невинуватості у кримінальному праві, права на соціальну та медичну допомогу, на соціальне забезпечення, на працю та справедливу винагороду (дотримання цих прав і принципів оцінюється в діапазоні від 2,6 до 2,9 бала).

Соціологи зазначили, що порівняно з 2006 і 2011 роками, коли проводилися аналогічні опитування, покращилося, за оцінками громадян, дотримання таких прав: на захист дітей та підлітків, на охорону здоров'я, на освіту, на працю та справедливу винагороду, на соціальне забезпечення, на соціальну та медичну допомогу. Порівняно з попередніми роками оцінки громадянами дотримання жодного з прав не знизилися на статистично значущому рівні.

Жителі західного регіону оцінюють дотримання більшості прав вище, ніж жителі інших регіонів. Чим молодші респонденти, тим вище вони оцінюють дотримання всіх конституційних прав в Україні.

***Дослідження проведене методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 тис. 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проєкту «Україна: 30 років на шляху до Європи», що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини