В Україні за підсумками січня-червня 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 80 млрд. 431,3 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 65 млрд. 138 млн. грн. (без ПДВ), що на 15,9% більше за показник січня-червня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у січні-червні 2011 року була такою: кошти державного бюджету – 3 млрд. 399,9 млн. грн., кошти місцевих бюджетів – 1 млрд. 823,2 млн. грн., власні кошти підприємств і організацій – 53 млрд. 138,6 млн. грн., кредити банків та інші позики – 12 млрд. 252,6 млн. грн., кошти іноземних інвесторів – 1 млрд. 412,2 млн. грн., кошти населення на будівництво власних квартир – 1 млрд. 759,6 млн. грн., кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 3 млрд. 772,2 млн. грн., інші джерела фінансування – 2 млрд. 873 млн. грн.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (всього 74 млрд. 348,6 млн. грн. з ПДВ) у січні-червні 2011 року була такою: сільське господарство, полювання, лісове господарство – 6 млрд. 062,2 млн. грн., рибальство і вирощування риби – 6,2 млн. грн., видобувна промисловість – 9 млрд. 040 млн. грн., переробна промисловість – 15 млрд. 463,3 млн. грн., виробництво і розподіл електроенергії, газ і вода — 4 млрд. 439,7 млн. грн., будівництво – 3 млрд. 021 млн. грн., торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 5 млрд. 647,9 млн. грн., діяльність готелів і ресторанів – 1 млрд. 652,8 млн. грн., діяльність транспорту і зв`язку – 11 млрд. 901,5 млн. грн., фінансова діяльність – 969,1 млн. грн., операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 12 млрд. 136,2 млн. грн., державне управління – 357,6 млн. грн., освіту – 495,5 млн. грн., охорона здоров`я і надання соціальної допомоги – 664 млн. грн., надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 2 млрд. 491,6 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами з освоєння капітальних інвестицій у січні-червні 2011 року стали Київ – 14 млрд. 837 млн. грн., Донецька область – 9 млрд. 200,6 млн. грн., Дніпропетровська область – 7 млрд. 362,7 млн. грн., Київська область – 5 млрд. 771,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 189 млрд. 060,6 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без ПДВ), або 99,4% показника 2009 року.