У парламенті зареєстровано законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу, а також до законодавчих актів щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів (реєстр. № 11284 та № 11285 від 2 жовтня 2012 року).

Згідно із законопроектом, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу, вводяться зміни в систему спрощеного оподаткування: скасовується обмеження за кількістю найманих працівників для 5-ї і 6-ї груп платників єдиного податку; знижується ставка єдиного податку для 5-ї і 6-ї груп з 7% і 10% до 5% і 7% відповідно; вводиться електронна форма заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

Законопроектом № 11285 пропонується внести зміни в систему оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами, крім операцій з корпоративними правами, що повинно привести до зменшення обсягу незаконних операцій з цінними паперами на ринку.

Ставки податку за операціями відчуження цінних паперів та операціями з деривативами пропонується встановити такі: 0% від суми операції з продажу цінних паперів на фондовому ринку та від операцій з деривативами, 0,1% від суми продажу поза фондової біржі цінних паперів, що знаходяться у біржовому реєстрі , 3% від суми продажу цінних паперів поза фондовою біржею, які не перебувають у біржовому реєстрі, і 5 неоподатковуваних доходів громадян (85 грн) за ув'язнений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Документ передбачає введення штрафу у разі виявлення фальсифікату підакцизної продукції у суб'єкта господарювання в розмірі 200% від вартості товару, але не менше ніж 10 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 11,18 тис. грн).