Постійний представник Президента України у парламенті, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про вищу освіту».

Депутат сьогодні зареєстрував у ВР свій законопроект, як альтернативний внесеному 28 грудня 2011 року Кабінетом міністрів України.

У пояснювальній записці наголошується, що законопроект встановлює основні засади здійснення освітньої діяльності в Україні та спрямований на забезпечення реальної автономії та конкурентноздатності вищих навчальних закладів України і їх швидкого реагування на потреби ринку праці.

Основними концептуальними положеннями законопроекту є забезпечення автономії вищих навчальних закладів; дерегуляція галузі вищої освіти; рівність перед законом і у правах вищих навчальних закладів усіх форм власності та їх професорсько-викладацького складу; запровадження державно-громадського органу управління (ДАК України) та залучення роботодавців до визначення змісту стандартів вищої освіти, в тому числі освітніх програм вищої освіти; забезпечення доступу фізичних і юридичних осіб до інформації у галузі вищої освіти на засадах відкритості, прозорості, доступності та безоплатності, в тому числі врегулювання на рівні закону питань ведення і вільного доступу до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

Проект закону пропонується надати вищим навчальним закладам права видавати власні дипломи про здобуття особами вищої освіти; створювати дієві системи галузевих стандартів вищої освіти; вдосконалювати мережі і типів вищих навчальних закладів.

Автор пропонує запровадити безстрокові ліцензії на освітню діяльність і закріпити на рівні закону виключний перелік підстав для анулювання таких ліцензій.

Проектом пропонується й ліквідація ліцензованого обсягу освітньої діяльності, який є суттєвою перепоною на шляху реального та швидкого укрупнення вищих навчальних закладів і збільшення кількості студентів у тих з них, які надають кращі освітні послуги, забезпечуючи тим самим можливість здобуття особами якісної вищої освіти.

Ю.МІРОШНІЧЕНКО пропонує вдосконалити систему і підстави присвоєння вищому навчальному закладу України статусу національного; вдосконалити в рамках реалізації принципу автономії вищих навчальних закладів положень щодо умов та порядку вступу громадян до вищих навчальних закладів для здобуття вищої освіти.

Пропонується також врегулювати питання мови викладання у вищих навчальних закладах; вдосконалення механізму формування, розміщення та виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою тощо.

«Метою законопроекту є створення умов для підвищення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів і, як наслідок, підвищення якості здобутої в них особами вищої освіти», - вказує автор.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram