У МОЗ України підбили підсумки діяльності за півроку

10:02, 21 липня 2008
Країна
1 0

В.Князевич:  "Проблем сьогодні більше, ніж досягнень... Йдуть розмови про реформування медичної галузі, однак практично немає поступу"...

Засідання розширеної Колегії, яке відбулося 17 липня у МОЗ України, підбило підсумки діяльності міністерства за півроку та стан впровадження в життя основних пріоритетів медичної галузі, задекларованих нинішнім складом керівництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

"Я не можу сказати, що вдалося все намічене втілити в життя. Є певні зрушення, але проблем сьогодні більше, ніж досягнень. Протягом 17 років йдуть розмови про реформування медичної галузі, однак практично немає поступу вперед", - заявив міністр охорони здоров`я Василь Князевич, відкриваючи колегію.

За інформацією, озвученою заступником міністра охорони здоров`я Валерієм Бідним, не дивлячись на суттєве збільшення державного фінансування (майже у 5 разів лише з 2001 року), істотного якісного перетворення галузі не відбулося. Це підтверджує, що ефективність охорони здоров`я залежить не тільки і не стільки від фінансових та матеріальних витрат, скільки від організації лікувального процесу, якості підготовки та кваліфікації фахівців, створення у суспільстві умов для здорового способу життя та праці.

Сучасна система охорони здоров`я залишається по суті "соціалістичною системою" і не дає можливості увійти галузі у ринкові відносини. Це безпосередньо відобразилось і на погіршенні стану здоров`я населення України, і на ускладненні демографічної ситуації, і на соціальному стані медичних працівників.

Зупинившись на рівні виконання основних пріоритетів у галузі охорони здоров`я, затверджених МОЗ, пан Бідний поінформував про те, що на сьогодні розроблено Концепцію запровадження загальнообов`язкового державного соціального медичного страхування, нову редакції "Основ законодавства України про охорону здоров`я". Розробляються Концепція покращення якості та тривалості життя громадян України, Концепція розвитку системи охорони здоров`я, результатом яких має стати продовження середньої очікуваної тривалості життя на 3 роки.

У першому півріччі активізована міжнародна діяльність Міністерства, яка спрямовувалась, перш за все, на осягнення цілей програми дій Уряду "Український прорив", залучення міжнародного технічного ресурсу для вирішення завдань розвитку сфери охорони здоров`я, серед яких: організаційне і фінансове реформування галузі; запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб та боротьба з особливо небезпечними соціальними інфекційними хворобами (туберкульоз, СНІД); охорона материнства і дитинства.

Міністерство підтримувало і розширювало співпрацю з традиційними міжнародними партнерами: Світовим банком, Всесвітньою організацією охорони здоров`я, іншими агенціями ООН (Дитячим фондом ООН, Програмою розвитку ООН, Програмою ООН з ВІЛ/СНІД) Європейською комісією, агентствами міжнародного розвитку низки європейських країни та США.

Так, на початку року підписано Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання грантової допомоги на реалізацію другої фази проекту з поліпшення забезпеченням медичним обладнанням для дитячих лікарень. Харківській, Дніпропетровській та Донецькій обласним дитячим лікарням буде поставлено новітнє медичне обладнання на суму близько 4,2 мільйонів доларів США, що дасть змогу значно поліпшити якість медичного обслуговування та лікування дітей у відповідних регіонах України. В квітні завершено першу фазу проекту, за результатами якої здійснено модернізацію медичного обладнання Луганської та Кіровоградської обласних дитячих лікарень на загальну суму близько 3 мільйонів доларів США.

Що стосується створення мережі національних центрів провадження наукової діяльності одночасно з наданням високоспеціалізованої та спеціалізованої медичної допомоги, то міністерством опрацьовано правові засади порядку створення, фінансування та функціонування університетських клінік вищих навчальних закладів. Крім того, розроблений проект Примірного положення про університетську клініку державного вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти) направлено на погодження до зацікавлених міністерств.

Стосовно випускників медичних вузів, які навчалися за державним замовленням, статистика цього року свідчить:

- отримали направлення на роботу до державних закладів охорони здоров`я 99,8 % випускників медінституту Сумського та медичних факультетів Дніпропетровського, Ужгородського, Харківського державних університетів (з них 3688 лікарів, 68 медичних психологів, 250 провізорів);

- 1694 випускники, або 46 %, направлено на роботу до закладів охорони здоров`я сільської місцевості;

- у повному обсязі виконано заявки регіонів на підготовку лікарів загальної практики-сімейної медицини: 442 випускники направлено на посади лікарів загальної практики-сімейних лікарів. На посади лікарів-фтизіатрів направлено 75 осіб.

На погодженні у територіальних органах охорони здоров`я знаходиться розроблений проект Концепції Державної програми "Здорова дитина на 2008-2017 роки". Також розроблена та затверджено Державну програму "Репродуктивне здоров`я нації" на період до 2015 року". В цьому напрямку також вживаються й інші заходи: передбачено закупівлю тест-систем для обстеження вагітних, лікарські засоби та обладнання для неонатологічних відділень тощо. Розроблено регіональні програми, які спрямовані на виконання основних завдань Програми.

Удосконалюється надання медичної допомоги дітям раннього віку та віком до 3-х років. Наказом міністерства затверджено клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років.

Створено загальнодержавний Центр розробки медичних стандартів (ЦРМС) - на базі Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України і Департаменту стандартизації медичних послуг Державного фармакологічного центру МОЗ України який здійснює науково-методичний та технічний супровід робіт зі стандартизації в охороні здоров`я.

Як відомо, у зоні особливої уваги у 2008 році - медична допомога сільському населенню. Так сталося, що за роки незалежності не забезпечено рівні можливості доступу і надання медичних послуг нашим громадянам у місті й у селі.

У бюджеті на 2008 рік, який має ухвалити парламент, передбачене підвищення розміру мінімальної заробітної плати з врахуванням асигнувань на підвищення посадових окладів за коефіцієнтами ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки. Так, з 1 листопада це дозволило б збільшити заробітну плату лікарям та іншим медичним працівникам на 40-48 відсотків.

Враховуючи обмеженість бюджетних коштів, МОЗ звернулося до Мінфіну з пропозицією поетапно збільшувати обсяги видатків місцевих бюджетів для забезпечення технологічного процесу лікування хворих для придбання медикаментів, обладнання, продуктів харчування, потреба в яких відповідно забезпечена лише на 39,5%, 17,6%, 50,6%. В 2008 р. зазначені обсяги пропонується збільшити на 2,0 млрд. гривень.

З 1 січня 2009 надаватиметься додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю три дні головним лікарям та медсестрам амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, медичним сестрам загальної практики - сімейної медицини, керівникам амбулаторій та відділень сімейної медицини (ініційовані МОЗ зміни до пункту "н" статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров`я).

Подано пропозиції до Кабінету Міністрів України, Мінфіну та Мінпраці стосовно відновлення дії пункту "ж" статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров`я: щодо встановлення медичним працівникам надбавки за вислугу років та сумлінну працю, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу на рік, надбавки у розмірі 20-30 % посадового окладу медичним працівникам, які працюють в сільській місцевості та відміну застосування податкової соціальної пільги при наданні пільг з житлово-комунальних послуг для медпрацівників у 2008 році.

Міністерство звернулося до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів врахувати на 2008 рік пропозиції щодо поліпшення надання медичної допомоги сільському населенню та розвитку сільської медицини:

- збільшити на 360 млн. грн. цільову субвенцію місцевим бюджетам із державного бюджету на оснащення сільських амбулаторій та ФАПів - на 180 млн. грн., придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів— на 180 млн. грн. і передбачити її не за рахунок спеціального фонду держбюджету, який в останні роки на цю мету не фінансується, а за рахунок загального фонду державного бюджету.

- поновити схвалену Верховною Радою України та підписану Президентом України дію нової редакції статей 88 та 89 Бюджетного кодексу України (Закон № 2350-ІУ від 13.01.2005), що передбачає об`єднання фінансових ресурсів сільської охорони здоров`я (коштів бюджету сільських та селищних рад на охорону здоров`я) на рівні районного бюджету.

Наступний напрямок, що аналізувався на засідання Колегії, стосувався підвищення рівня захисту, безпеки та якості життя громадян, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, вдосконалення організації роботи Державної санітарно-епідемічної служби.

Нагадаємо, Україна за темпами зростання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу посідає одне з провідних місць у Східноєвропейському регіоні, за даними незалежних експертів інфіковано 1,63% дорослого населення.

До цього часу епідемія ВІЛ-інфекції в Україні сконцентрована в групах найбільш високого ризику інфікування ВІЛ, основним шляхом передачі ВІЛ є використання зараженого ін`єкційного інструментарію, та зростає питома вага випадків передачі ВІЛ сексуальним шляхом за рахунок статевих партнерів споживачів ін`єкційних наркотиків.

Серед позитивних результатів, які вдалося досягти у цій сфері, фахівці називають наступні:

1. Розроблена стратегія, де визначені конкретні шляхи, які Україна має терміново здійснити. Мова йде про створення системи допомоги, діагностики та консультування хворих на ВІЛ: краще знати їх реальну кількість, ніж ілюзорно доводити, що проблеми не існує. Для цього виділяється 4 млрд. грн на 4 роки.

На даний час замісну підтримувальну терапію отримує 809 пацієнтів. До кінця 2008 року до цієї програми планується включити 5293 пацієнти з хронічною опіоїдною залежністю. З 2008 року відпрацьовуються механізми для розширення замісної підтримувальної терапії.

Лікування ВІЛ-інфікованих дітей є пріоритетом державної політики. Україна значно зменшила рівень передачі ВІЛ від матері до дитини - з 28% у 2001 р. до 7% -у 2006 р.

Сьогодні 100% дітей, які потребують лікування, його отримують. Національну Програму боротьби з ВІЛ/СНІДом на 2009 - 2013 роки Генеральною асамблею ООН визнано найбільш всеохоплюючою та повною в порівнянні з 5-ма попередніми. Звіт України щодо виконання зобов`язань Декларації визнано найкращим та найбільш якісним з усіх представлених в ООН.

Розроблений МОЗ проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" схвалено Кабінетом Міністрів України та передано на розгляд в профільний комітет Верховної Ради України.

Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для реалізації Програми, становить: всього за Програмою — 3 651 847,7 тис. грн., у тому числі з державного бюджету - 2 905 938,3 тис. грн., місцевого бюджету — 267 336,4 тис. грн., інших джерел — 478 572,9 тис. грн.

Зміцнюється міжнародна співпраця (з Німеччиною, Польщею) для налагодження системи закупівель високовартісних медпрепаратів та домовленості з виробниками про закупівлі медткаментів за зниженними цінами.

У МОЗ України тривають "круглі столи", які мають запобігти негативному впливу потужної антивакцинальної кампанії, яка розгорнулася внаслідок проведення позапланової імунізації молоді від кору/краснухи. Проводиться обговорення проблем за участю науковців та роз`яснювальна робота серед населення. У зв`язку з епідемічною ситуацією в Україні, лікарі визнають необхідність продовження позапланової імунізації, однак після додаткового вивчення ситуації, завершення роботи усіх комісій та прийняття окремого плану дій.

МОЗ та Академією медичних наук здійснюється обґрунтований прогноз епідситуації на найближчі 50 років у випадку, якщо не будуть реалізовані заходи з додаткової вакцинації проти кору та краснухи.

Загальновідомо, що масштаби поширення туберкульозу сьогодні, смертність і інвалідність від нього в Україні представляють реальну загрозу національній безпеці. Близько 2/3 хворих на туберкульоз - люди працездатного й репродуктивного віку. Протягом досить тривалого часу лікарі вивчали можливість переходу на вакцину БЦЖ (BCG SSI) виробництва Данії, яка має змінити ситуацію на краще.

Вакцина БЦЖ SSI Державного серологічного інституту (Данія) зареєстрована в Україні та сертифікована Державною службою лікарських засобів. Кожна нова серія вакцини, яка надходить до України, проходить лабораторний контроль у контрольній лабораторії Державного підприємства "Центр імунобіологічих препаратів" МОЗ України.

Незважаючи на позитивні характеристики препарату, з метою ефективного застосування датської вакцини, моніторингу можливих ускладнень, була створена робоча група, яка опікується питаннями впровадження в країні для протитуберкульозного щеплення вакцини БЦЖ SSI. За словами медиків, вперше держава так ґрунтовно та уважно підійшла до питання переходу на іншу вакцину.

Разом з тим, у міністерстві висловлюють занепокоєння розгорнутою антивакцинальною кампанією проти планової вакцинації. Розробка і впровадження широкої та якісної інформаційно-освітньої кампанії має стати одним з найважливіших компонентів первинної профілактики інфекційних захворювань.

Наступний пріоритет міністерства - удосконалення системи державної реєстрації лікарських засобів, зокрема, через їх адаптацію до загальновизнаних міжнародних норм, у першу чергу європейських держав, та розширення мережі лабораторій з визначенням біоеквівалентності лікарських засобів.

Під час колегії було поінформовано про урегулювання проблеми "трамадолу" та окремо розглянуто ситуацію з отриманням ліцензії на виробництво наркотичних препаратів. Ініціативи міністерства стосовно вдосконалення законодавства та інші кроки повинні покращити нинішній стан справ:

- розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів на 2009-2013 роки", який проходить громадське обговорення;

- розроблена та затверджена постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.08 № 372 "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.05 № 376 "Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів державного збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів". Одним із пунктів постанови є проведення передреєстраційного інспектування виробництва лікарських засобів, які подаються на державну реєстрацію;

- розроблено проекти наказів з метою удосконалення процедури державної реєстрації лікарських засобів та забезпечення поетапного впровадження в Україні світових стандартів щодо проведення експертизи реєстраційних матеріалів МОЗ;

- розширена матеріально-технічна база та лабораторій із дослідження біоеквівалентності;

- акредитовано Лабораторію фармацевтичного аналізу, до складу якої входить група з дослідження біофармацевтичних параметрів, щоб проводити встановлення біоеквівалентності зразків генеричних та референтних лікарських засобів за допомогою методів in vitro.

- затверджено наказ МОЗ України щодо удосконалення державного контролю за відповідністю імунологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних міжнародних стандартів (від 02.02.08 № 90)

- Створено Експертну Раду стандартизації і технічного регулювання з розробки та впровадження належної виробничої (GMP), дистрибуторської (GDP), лабораторної (GLP) та клінічної (GCP) практик.

- врегульовано питання щодо забезпечення повної компенсації виробникам витрат пов`язаних з підвищенням ставки акцизного збору на спирт етиловий в 2008 році. В I півріччі 2008 року було профінансовано з державного бюджету коштів на суму - 47 000 200 грн., а фактично компенсовано виробникам додаткових витрат на загальну суму - 42 858 856,08 грн.

Підготовлено та винесено на публічне обговорення низку нормативно-правових актів в сфері обігу та контролю якості медичних виробів, якими в Україні запроваджуються єдині терміни, основні вимоги, процедури підтвердження відповідності що вже існують в Європейському Співтоваристві.

Не залишились поза увагою і питання переходу на адресну грошову допомогу для придбання інсулінів хворими на цукровий діабет замість існуючого порядку їх забезпечення інсулінами та виробами медичного призначення за рахунок коштів державного бюджету. Учасники колегії зупинились і на проблемі банкрутства деяких протитуберкульозних санаторіїв

Сьогодні Міністерство охорони здоров`я має чітке економічно окреслене прагнення налагодити ефективне функціонування галузі.

Запропоновано національний план "50 кроків боротьби з раком в України ", розроблений провідними фахівцями Національного інституту раку. На жаль, населення України забезпечене необхідними онкопрепаратами на 56% від потреби. Тож спільне завдання - зробити все можливе, аби онкохворі витрачали якнайменше власних коштів на лікування.

Відбуваються впевнені кроки і у напрямку розвитку трансплантації стовбурових клітин. Мова йде про впровадження новітніх ефективних методів лікування цукрового діабету, цирозу печінки, розсіяного склерозу, інсульту, атеросклерозу, інфаркту міокарда. Підготовлена нормативно-правова база для проведення клінічних випробувань трансплантації стовбурових клітин, які планується розпочати в Україні.

Разом з тим, будь-які найкращі плани можна втілити лише за допомогою команди фахівців. Міністерство охорони здоров`я б`є на сполох, доповідаючи про "кадровий голод" в системі охорони здоров`я.

Система підготовки медичних працівників не відповідає європейським підходам, - констатує Міністр. Україна, на жаль, є країною-донором медичних кадрів, особливо це стосується прикордонних регіонів.

Низький рівень заробітної плати, відсутність належних соціально-побутових умов, недосконала інфраструктура населених пунктів призводить до відтоку кадрів .

Укомплектованість лікарями в закладах системи МОЗ становить 80,3% , а дефіцит лікарських кадрів складає майже 48 тисяч. Аналіз, проведений МОЗ, засвідчив і низку інших проблем. Так, звернуло на себе увагу збільшення за певний період кількості штатних посад лікарів майже на 5 тис., що при зменшенні кількості населення є нелогічним. Проте на початок року 280 фельдшерсько-акушерських пунктів не були укомплектовані жодною фізичною особою. І це наслідок незадовільної роботи на місцях. Найбільш скрутна ситуація в областях: Одеській - 35 фельдшерсько-акушерських пунктів не укомплектовані, Луганській - 24, Житомирській - 24, Херсонській - 22.

Складна кадрова ситуація у вищих медичних навчальних закладах. З року в рік зберігається негативна тенденція до постаріння кадрів, відтоку науковців з аспірантури. Зростає віковий розрив - старше покоління науковців вичерпало свої можливості, а замінити ніким.

Одним із шляхів вирішення кадрової проблеми є використання потенціалу контрактного прийому до вищих медичних навчальних закладів. Питання не тільки у постійному моніторингу МОЗ України щодо працевлаштування у державні заклади охорони здоров`я лікарів, які навчались за кошти юридичних і фізичних осіб, але й наданні можливості вчитися за кошти державного бюджету за умови успішного навчання та відпрацювання не менш, ніж 3-5 років у закладах охорони здоров`я, насамперед у сільській місцевості .

Міністерство охорони здоров`я України уже має Урядове рішення щодо надання можливості навчатися з 1 вересня цього року за бюджетні кошти 500 студентам-контрактникам останнього року навчання.

Цього року дуже важливим питанням є забезпечення якісного і прозорого прийому до вищих медичних навчальних закладів за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. У Міністерстві працює оперативний штаб "Вступна кампанія 2008 року", відбулася низка нарад спільно з Міністерством освіти України. План державного замовлення цього року, визначений постановою Кабінету Міністрів України на рівні 4,4 тисяч бюджетних місць.

У серпні в Вінницькому медичному університеті відбудеться виїзна нарада МОЗ, яка підіб`є підсумки вступної кампанії 2008 року.

На завершення Колегії Василь Князевич зазначив, що розроблені міністерством нормативні документи та зміни до законодавства лише закладають підвалини для діяльності галузі. МОЗ планує вже у вересні 2008 року представити на розсуд Кабінету міністрів України комплексну програму змін у медичній галузі. Ця програма визначить шлях розвитку медицини та конкретні заходи всіх гілок влади на багато років вперед, які дозволять спільними зусиллями відродити занедбану галузь охорони здоров`я.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter