Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про захист персональних даних".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 355 народних депутатів з 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон регулює відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їхньої обробки. Дія закону не поширюється на діяльність зі створення баз персональних даних та обробки персональних даних у цих базах: фізичною особою – виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб; журналістом – у зв`язку з виконанням ним службових чи професійних обов`язків; професійним творчим працівником – для здійснення творчої діяльності.

Згідно із законом, Державний реєстр баз персональних даних – єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних.

Суб’єктами відносин, пов’язаних з персональними даними, є суб’єкт персональних даних; власник бази персональних даних; розпорядник бази персональних даних; третя особа; уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних; інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних. Власником чи розпорядником бази персональних даних можуть бути підприємства, установи й організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи – підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону. Розпорядником бази персональних даних, володільцем якої є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.

Об’єктами захисту є персональні дані, які обробляються у базах персональних даних. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Законом може бути заборонено віднесення персональних даних певних категорій громадян чи їхнього вичерпного переліку до інформації з обмеженим доступом.

Мета обробки персональних даних має бути сформульована у законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність власника бази персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних.

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних суб’єктом персональних даних має бути надана згода на обробку його даних відповідно до зміненої мети.

База персональних даних підлягає обов`язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних. Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення затверджуються Кабінетом міністрів України.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої власнику бази персональних даних на обробку цих даних або відповідно до вимог закону.