У Верховну Раду України передано на повторне читання Проект закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів".

Відповідний законопроект розміщено на сайті Верховної Ради.

Він був розроблений для виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та рядом інших документів.

"Сьогодні перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним і річковим транспортом несе значний ризик аварійних випадків та заподіяння шкоди довкіллю. Тому Україні необхідно вжити ефективні заходи для безпеки перевезення таких вантажів. Цей законопроект належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства в рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І вже отримав позитивний висновок Комітету з питань інтеграції України з ЄС", - зазначив один із авторів законопроекту Юрій Корявченков, народний депутат Верховної ради України IX скликання, Голова підкомітету з питань автомобільних доріг і дорожнього господарства.

Депутат вважає, що наразі законодавство України лише частково враховує положення Директиви 2008/68/ЄС. Проте потреба в підвищенні рівня безпеки перевезення небезпечних вантажів вимагає нових підходів регулювання у цій сфері.

Директива 2008/68/ЄС включає три додатки, що стосуються ADR, RID та ADN.

1. "ADR" означає Європейську Угоду про міжнародні дорожні перевезення небезпечних вантажів, укладену в Женеві 30 вересня 1957 року, з внесеними змінами;

2. "RID" - правила міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницею, що зазначені у Додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (COTIF), укладеному 3 червня 1999 року у Вільнюсі, з внесеними змінами;

3. "ADN" - Європейську Угоду про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами, укладену у Женеві 26 травня 2000 року, з внесеними змінами.