Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо захисту населення від інфекційних хвороб.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 326 народних депутатів з 381 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (ст.27) та «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 1,12, 13,15). Змінами передбачено чітке визначення критеріїв обов‘язковості профілактичних щеплень, що мають проводитись населенню Україні; делегування повноважень щодо затвердження їх переліку та порядку проведення центральному органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я; встановлення загальних вимог до проведення профілактичних щеплень; запровадження сертифікату профілактичних щеплень як документу встановленого зразка, що містить відомості про проведені особі профілактичні щеплення чи відмову від них, наявність медичних протипоказань, післявакцинальних реакцій чи ускладнень.

Також пропонується забезпечити щорічний перегляд календаря профілактичних щеплень з урахуванням епідемічної ситуації в Україні та у світі.

Крім того, законопроектом скасовується вимога чинної норми статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо заборони дітям відвідування дитячих закладів, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, на заміну якої запроваджується норма щодо можливих тимчасових обмежень відвідування на період неблагополучної епідемічної ситуації.

Законопроект передбачає, що профілактичні щеплення за віком, включені до календаря щеплень, є обов‘язковими.

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я щорічно переглядає календар щеплень з урахуванням епідемічної ситуації в Україні та у світі та у разі необхідності вносить відповідні зміни до нього. Працівники певних виробництв (професій) підлягають також профілактичним щепленням за професійною діяльністю, які є обов‘язковими. У разі відмови або ухилення особи від проведення профілактичних щеплень за професійною діяльністю, вона не допускається до виконання робіт, пов‘язаних з підвищеним ризиком зараження та/або розповсюдження інфекційних хвороб.

Перелік виробництв (професій), до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не було зроблено профілактичні щеплення за професійною діяльністю, та порядок проведення таких щеплень встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

У разі загрози виникнення або масового поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах може бути прийнято рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Інші профілактичні щеплення, які не включені до календаря щеплень та не проводяться за епідемічними показаннями, проводяться за власним бажанням особи чи її законних представників за рахунок власних коштів.

Профілактичні щеплення проводяться після обов’язкового медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою. Особам, які не досягли чотирнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та/або за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб.

У разі відмови від проведення обов'язкових профілактичних щеплень особа або її законні представники зобов‘язані підтвердити своє рішення про відмову письмово у формі, встановленій центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної медичної довідки про стан здоров‘я дитини, в якій обов’язково зазначаються відомості про відсутність у неї інфекційних хвороб, контактів з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями та проведені їй профілактичні щеплення.

У разі неблагополучної епідемічної ситуації відсутність обов’язкових профілактичних щеплень за віком тягне за собою тимчасову відмову у прийнятті дитини до відповідного закладу та/або його відвідуванні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram