Національний банк України вводить в обіг з 28 липня пам’ятну монету "Херсонес Таврійський" номіналом 100 гривень.

Як повідомляє НБУ, монета присвячена визначній античній пам’ятці – Херсонесу Таврійському (з грецької - півострів таврів), місту-державі на південно-західному узбережжі Криму, заснованому в 422 – 421 роках до н. е., яке карбувало власну монету. Монета розпочинає серію "Античні пам’ятки України"

Монету виготовлено із золота 900 проби, якість - “пруф”, маса – 31,1 г, діаметр – 32 мм, тираж – до 3 тис. штук. Гурт монети - секторальне рифлення.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал – 100/ ГРИВЕНЬ, ліворуч від якого позначення металу, його проба – Au 900, маса в чистоті – 31,1, логотип Монетного двору Національного банку України; праворуч – рік карбування монети 2009; у центрі монети вище зображено фрагмент давньої споруди та сигнальний дзвін, нижче – на тлі меандрового орнаменту – античні монети Херсонеса та світильник (V – VI ст. н. е.).

На реверсі монети на передньому плані зображено залишки давньої споруди Херсонеса – базиліки, на другому – собор Святого князя Володимира, побудований усередині XIX ст. над руїнами середньовічного храму, в якому, за припущенням, хрестився князь Володимир, та вгорі півколом розміщено напис ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ.

Автор ескізів і моделей – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.