Блок Юлії Тимошенко наголошує на конституційних підставах збору підписів про підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою без реєстрації ініціативних груп в Центральній виборчій комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, всеукраїнський референдум є однією з форм народного волевиявлення, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їх повноважень, установлених Конституцією України.

“Конституція України передбачає проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, який проголошує Президент України (частина друга статті 72, пункт 6 частина перша статті 106 Конституції України) на вимогу не менше як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області”, - нагадує БЮТ, наголошуючи, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 Конституції України).

“Норми Конституції України є нормами прямої дії (частина третя статті 8 Конституції України). Відповідно до рішення Конституційного Суду України № 3-рп від 27.03.2000 року – Конституційний суд України дійшов висновку, що частина друга статті 72 Конституції України встановлює первинну і принципово важливу правову основу для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою”, - зазначається в повідомленні.

Таким чином, виходячи із конституційних приписів статей 8, 69, 72, 74 Конституції України громадянам України, які досягли вісімнадцятирічного віку і які не визнані судом недієздатними, гарантовано право вимоги проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, як форми народного волевиявлення.

У разі, зауважує БЮТ, якщо громадяни України, що мають право голосу, виконали умови проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, передбачені частиною другою статті 72 Конституції України, тобто, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області, Президент України відповідно до своїх повноважень, передбачених пунктом 6 частини першої статті 106 Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» прийнятий Верховною Радою України в 1991 році, тобто до набуття чинності Конституцією України. “Вказаний Закон не встановлює такого виду референдуму як всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Тільки Конституція України, прийнята в 1996 році, запровадила новий вид всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та надала Президентові України повноваження проголошувати такий референдум. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» передбачає, що всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України (стаття 12 Закону). В статті 13 цього Закону передбачено можливість призначення всеукраїнського референдуму, зокрема, на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, але лише з питань затвердження або скасування Конституції України, а також з питань дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, Президента України.

Зазначені положення ст.13 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» суперечить положенням Конституції України, оскільки чинна Конституція України не передбачає інституту висловлення недовіри Верховній Раді України чи будь-яким конституційним органам державної влади, як можливої підстави дострокового припинення їх повноважень (пункт 4.4 рішення Конституційного Суду України №3-рп від 27.03.2000 року).

З урахуванням зазначеного, підкреслюється в повідомленні, Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» взагалі не встановлює порядку збору підписів з вимогою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Такі положення прямо передбачені Конституцією України, якими і треба керуватись, як нормами прямої дії.

Як наголошує БЮТ, в Конституції України чітко зазначено, що право голосу на референдумі мають громадяни України, які досягли на день його проведення вісімнадцять років і не мають право голосу громадяни, які визнані судом недієздатними. Це означає, що усі громадяни України, яким виповнилось вісімнадцять років і які не визнані судом недієздатними мають право підписати вимогу про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Громадяни України відповідно до частини першої статті 39 Конституції України провели збори, про проведення яких у встановленому порядку повідомили місцеві органи влади та на яких ініціювали проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та утворили ініціативні групи, яким доручили збір підписів. Тобто, громадяни України реалізували свої конституційні права, передбачені статтями 5, 8, 69, 72 Конституції України і з метою збору підписів громадян України в підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою провели збори, обрали ініціативні групи, яким і доручили збір таких підписів.

Конституція України не передбачає будь-яких умов чи обмежень щодо збору ініціативними групами підписів громадян України в підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. При цьому БЮТ підкреслює, що “реєстрація таких ініціативних груп Центральною виборчою комісією суперечить Конституції України і порушує конституційні права і свободи громадян України, оскільки Конституція України прямо не передбачає, що ініціативні групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою підлягають реєстрації в Центральній виборчій комісії чи в будь-якому іншому державному органі”. Крім того, Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» взагалі не передбачає такого виду референдуму, як всеукраїнський референдум за народною ініціативою і не встановлює порядку його організації та проведення.

“Ініціаторами проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, відповідно до положень Конституції України, є громадяни України, які для реалізації свого права на проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою повинні зібрати не менше трьох мільйонів підписів у не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Після збору підписів громадян України у порядку встановленому частиною другою статті 72 Конституції України вимога про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою направляється Президентові України, який відповідно до своїх повноважень і проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою та доручає Центральній виборчій комісії організацію і проведення референдуму у порядку, визначеному чинним законодавством України”, - наголошує БЮТ.