Нова податкова декларація про майновий стан і доходи

15:56, 18 січня 2012
Фінанси
20 0

Наказом Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395 затверджено форму Податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення (далі – Інструкція). Наказ № 1395 набув чинності 1 січня 2012 року (текст опубліковано - «Офіційний вісник України» від 30.12.2011 р. № 100).

Декларація складається з десяти розділів і дев`яти додатків до неї, в яких містяться розрахунки по окремих видах доходів:

«Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації» (додаток 1);

«Розрахунок податкових зобов`язань по податку на доходи фізичних осіб, одержаних від операцій з продажу (обміну) об`єктів нерухомого і/або рухомого майна» (додаток 2);

«Розрахунок податкових зобов`язань по податку на доходи фізичних осіб, одержаних від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)» (додаток 3);

«Розрахунок податкових зобов`язань по податку на доходи фізичних осіб, одержаних від операцій з інвестиційними активами» (додаток 4);

«Розрахунок податкових зобов`язань по податку на доходи фізичних осіб, одержаних в результаті прийняття  спадок або подарунок майна» (додаток 5);

«Розрахунок податкових зобов`язань по податку на доходи фізичних осіб, одержаних з джерел за межами України» (додаток 6);

«Розрахунок податкових зобов`язань по податку на доходи фізичних осіб, одержаних фізичною особою – підприємцем від здійснення господарської діяльності» (додаток 7);

«Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно з ст. 166 р. IV НК» (додаток 8);

«Відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов`язання фінансового характеру членів сім`ї платника податків» (додаток 9).

Безумовно, нова декларація, на відміну від попередньої форми, є доволі складною для заповнення і потребує великої уваги. Особливо варто звернути увагу на те, що тепер сам платник податків, заповнюючи декларацію, повинен визначити суму податку, який слід  сплатити, і сам повинен призначити собі суми авансових платежів.

Хто зобов`язаний подавати декларацію

Декларація подається платниками податку на доходи фізичних осіб:

1. фізичними особами, які не є суб`єктами підприємницької діяльності, подають і самостійно сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), які протягом року одержували доходи:

які згідно з нормами розділу IV ПКУ не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні або виплаті, але не звільнені від оподаткування;

від особи, яка не є податковим агентом, і іноземні доходи;

які оподатковуються за ставками, встановленими п.167.1 розділу IV ПКУ, що виплачуються платникові податків двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума таких доходів за будь-який календарний місяць перевищує десятиразовий розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (п. 2.3 Інструкції).

2. фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування (ст. 177 розділу IV ПКУ);

3. особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 розділу IV ПКУ);

4. деякі інші категорії фізичних осіб.

Зобов’язання щодо подання декларації у платника ПДФО виникає у разі отримання ним впродовж звітного року окремих видів оподатковуваних доходів:

з яких при їх нарахуванні або виплаті податок не утримувався, але вони не є звільненими від оподаткування;

у разі отримання протягом календарного року доходу, який виплачується платникові двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятиразовий розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

у разі отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу субъекта підприємницької діяльності або не є особою, яка провадить незалежну професійну діяльність; у разі отримання іноземних доходів.

Відповідно до п. 179.2 розділу IV ПКУ обов`язок платника податків з подання декларації вважається виконаним у випадку, якщо він одержував доходи:

виключно від податкових агентів, окрім випадків, прямо передбачених ПКУ;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до даного розділу;

у вигляді об`єктів спадку, які згідно з цим розділом оподатковуються за нульовою ставкою.

Звітний період

Дана декларація складається за звітний календарний рік, а фізичними особами – підприємцями, які протягом року реєструвалися або перейшли зі спрощеної системи на загальну, - звітним періодом буде квартал, в якому почато діяльність або відбувся перехід (пп. 177.5.2 розділу IV ПКУ).

Терміни подачі

Терміни надання декларації встановлені п. 49.18 розділу I ПКУ:

для фізичних осіб – до 1 травня наступного за звітним року;

для приватних підприємців на загальній системі оподаткування – протягом 40 днів після закінчення звітного року, тобто до 9 лютого року, наступного за звітним, включно.

Для квартального звітного періоду термін подачі декларації також становить 40 днів після його закінчення.

Звертаємо увагу, що фізична особа зобов`язана самостійно визначити суму податкового зобов`язання у поданій нею декларації і сплатити таке зобов`язання до 1 серпня поточного року.

Способи подання

Декларація подається в орган Державної податкової служби одним із таких способів, на вибір платника податків:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

направляється поштою з повідомленням про вручення і з описом вкладення;

засобами електронного зв`язку в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису в порядку, визначеному законодавством.

Платник податків до 1 березня року, який наступає за звітним періодом, має право звернутися із запитом у відповідний орган Державної податкової служби з проханням надати роз`яснення щодо заповнення декларації, а орган Державної податкової служби зобов`язаний надати безоплатні послуги з такого звернення.

Деякі особливості заповнення декларації

Докладні рекомендації щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи приведені в докладній Інструкції з її заповнення. При цьому слід врахувати такі особливості:

додаток до декларації заповнюється тільки в тому випадку, якщо заповнений рядок в основній частині декларації, яка йому відповідає;

розділи I-VI декларації і додатку до декларації (окрім додатку 9 до декларації) заповнюються всіма платниками податків;

розділи VII-X декларації і додаток 9 до декларації заповнюються тільки окремими категоріями громадян, які згідно з законом зобов`язані відображати в декларації відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов`язання фінансового характеру, інформацію щодо вказаних відомостей членів сім`ї у випадках і об`ємах, визначених законом;

розділи VII-X декларації і додаток 9 заповнюють тільки окремі категорії громадян, які згідно з законом зобов`язані відображати в декларації відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов`язання фінансового характеру, інформацію щодо вказаних відомостей членів сім`ї у випадках і об`ємах, визначених законом;

для доходів від підприємницької діяльності передбачені розділи ІІІ декларації і додаток 7. Їх в обов`язковому порядку заповнюють підприємці, що застосовували в 2011 році загальну систему оподаткування, а також платники фіксованого податку.

Спірні моменти заповнення декларації

Слід зазначити, що незважаючи на таку докладну Інструкцію, в деяких моментах заповнення декларації все-таки є спірні моменти, зокрема:

віддзеркалення суми авансового платежу по ПДФО

Звертаємо увагу, що на сьогоднішній день існують випадки, коли податкові інспектори відмовляються приймати декларацію про майновий стан і доходи, якщо приватний підприємець не вказав у ній суму авансового платежу по ПДФО у випадку, якщо він не одержував такі доходи за звітний рік. При цьому приватного підприємця зобов`язують задекларувати ту чи іншу суму авансового платежу відповідною його сплатою, аргументуючи це нормами п. 177.5 розділу IV ПКУ. На нашу думку, такий підхід є неправомірним. По-перше, у зв`язку з тим, що згідно з пп. 177.5.1 розділу IV ПКУ авансові платежі по ПДФО розраховуються підприємцем самостійно, але не менш ніж 100% річної суми податку з доходу оподаткування за попередній рік. По-друге, сума авансового платежу вказується в рядку 08 додатку 7 до декларації і розраховується за формулою як сума податку за звітний рік (рядок 3 додаток 7), помножена на 25%. Таким чином, у випадку, якщо підприємець не одержував доходу, мови про авансові платежі йти теж не може.

заповнення розділу II декларації приватним підприємцем

Питання заповнення відповідних рядків розділу II декларації у випадку, якщо приватний підприємець на загальній системі одержував зарплату як найманий працівник, або інші доходи, вказані в цьому розділі, залишається відкритим. На наш погляд, при фіскальному підході  підприємець зобов`язаний суми нарахованої йому зарплати і сплаченого до бюджету ПДФО в рядку 01.01 декларації. Аналогічна ситуація і з віддзеркаленням інших доходів з розділу II, одержаних від податкових агентів.

Аудиторська компанія PSP Audit

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter