Президенту України Зеленському В.О.

Керівнику Офісу Президента України Єрмаку А.Б.

Прем’єр-міністру України Шмигалю Д.А.

Т.в.о. Міністра енергетики України Буславець О.А.

Голові Антимонопольного комітету України Піщанській О.С.

Генеральному прокурору Венедиктовій І.В.

Голові Служби безпеки України  Баканову І.Г.

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюку В.В.

Заступнику начальника відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області Любінецький Ю.В.

Користуючись нагодою, від імені адміністрації та колективу Акціонерного товариства "ДНІПРОАЗОТ" висловлюємо Вам свою повагу та просимо звернути увагу на негативні явища в країні у сфері встановлення тарифів на послуги з розподілу природного газу.

Так, 15.10.2020 на офіційному веб-сайті АТ «Дніпропетровськгаз» (приватної компанії), була опублікована інформація про оприлюднення проекту структури нового тарифу на 2021 рік на послуги з розподілу природного газу, які надаються населенню та не побутовим споживачам у Дніпропетровській області (посилання в мережі Інтернет: https://dp.104.ua/ua/services/zaplatiti-za-gaz/tarifi-na-gaz/id/tarif-40867).

Виходячи зі змісту повідомлення вбачається, що 29.10.2020 за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 2, відбудеться відкрите обговорення чергового підвищення тарифу на послуги з розподілу природного газу для АТ «Дніпропетровськгаз», зокрема з існуючого 1,14 грн. за 1м3 до 3,92 грн. за 1м3 без ПДВ. При цьому, причинами перегляду тарифу є:

  • забезпечення утримання газопроводів в технічно справному стані;
  • перегляд витрат на матеріали та послуги у зв’язку з інфляційними процесами;
  • приведення рівня заробітної плати працівників АТ «Дніпропетровськгаз» до середньої по промисловості Дніпропетровської області;
  • включення до тарифу плати за право експлуатації державного майна згідно з Постановою КМУ № 95 від 21.02.2017.

Відповідно до абзацу 4 пункту 2.1 Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866  «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у разі необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/інвестиційної складової/плану розвитку/змін до них ліцензіат оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті повідомлення та обґрунтування щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/інвестиційної складової/плану розвитку/змін до них з метою отримання зауважень та пропозицій, а також строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції та адресу, на яку необхідно їх надсилати.

Проте, проаналізувавши проект структури тарифу та за відсутності будь-якої обґрунтовуючої інформації з елементів витрат до проекту структури тарифу у повідомленні, АТ «ДНІПРОАЗОТ» вбачає:

  • необґрунтовані та незрозумілі наміри АТ «Дніпропетровськгаз» за допомогою НКРЕКП збільшити тариф на 2021 рік, у порівнянні з існуючим тарифом, зокрема більше ніж у 3 рази (з 1, 368 грн на 4,704 грн за 1 м3 з ПДВ);
  • включення до тарифу на 2021 рік елементів витрат, які є безпідставними та необґрунтованими, у тому числі вкрай безпідставне включення компенсації витрат за попередні періоди у розмірі 2 290 918,30 тис. грн., що свідчить про необґрунтовані наміри АТ «Дніпропетровськгаз» і його керівництва збагатитися за рахунок населення та промислових споживачів;
  • вкрай істотне та необґрунтоване збільшення всіх елементів витрат в структурі нового тарифу у порівнянні з існуючим тарифом, без будь-яких ґрунтовних підстав.

Крім того, заплановані збільшення складових витрат жодним чином не співставляются з опублікованими причинами зміни тарифу та реальними в країні соціально-економічними процесами і показниками, а також не підтверджені і не можуть мати належних та достовірних обґрунтувань, що також підтверджується недотриманням АТ «Дніпропетровськгаз» абзацу 4 пункту 2.1 Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866 щодо надання обґрунтувань підвищення тарифів.

АТ «ДНІПРОАЗОТ», який є одним з великих споживачів природного газу в якості сировини для виробництва мінеральних добрив та іншої хімічної продукції (хлору рідкого, соляної кислоти, соди каустичної, тощо) попередньо вже звернулося до АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», НКРЕКП (у тому числі на місцевому рівні), з приводу недопущення будь-якого збільшення тарифу на послуги з розподілу природного газу для АТ «Дніпропетровськгаз» на 2021 рік, але до цього часу швидкого та дієвого реагування на виправлення ситуації з боку цих організацій не здійснено, а матеріали в обґрунтування намірів кабального збільшення тарифів не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-ІІІ (надалі – «Закон № 1682-ІІІ») відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах, зокрема, розподіл природного і нафтового газу трубопроводами.

АТ «Дніпропетровськгаз» міститься в зведеному переліку суб'єктів природних монополій, який ведеться Антимонопольним комітетом України.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону № 1682-ІІІ державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі таких принципів, у тому числі:

  • гласності та відкритості процедур регулювання;
  • забезпечення захисту прав споживачів.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону № 1682-ІІІ орган, який регулює діяльність суб'єктів природних монополій, в обов’язковому порядку повинен враховувати віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів.

Згідно з ч. 4 ст. 9 Закону № 1682-ІІІ органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, при прийнятті рішень щодо такого регулювання враховують інформацію про діяльність суб'єкта природної монополії, надану об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами, про результати оприлюднення та відкритих слухань щодо зміни цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону № 1682-ІІІ рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і громадськості.

При прийнятті рішень має забезпечуватися додержання прав і законних інтересів громадян, підприємств і суспільства.

Маємо зазначити, що з 01.01.2020 та 01.07.2020, тариф на послуги для вищенаведеного монополіста – приватної компанії вже істотно підвищувався для всіх споживачів, через що середньомісячна плата лише для АТ «ДНІПРОАЗОТ» за отримані послуги з розподілу природного газу вже становить 72 935 953,66 грн., що більше ніж у 2 рази, підвищило витрати підприємства у порівнянні з 2019 роком. Запровадження з 01.01.2021 нового і вкрай завищеного тарифу (4,704 грн. з ПДВ за 1м3), витрати АТ «ДНІПРОАЗОТ» зростуть більш ніж на 171 млн.грн. щомісячно, тобто більш ніж на 2 060 млн.грн. в рік, що перевищує будь-які фінансові можливості нашого підприємства, і призведе до зупинки виробництва, невиправданого вивільнення більше ніж 3-тисячного колективу, інших негативних наслідків економічного та соціального характеру.

Вважаємо, що така тарифна політика у сфері енергетики, яка спостерігається за останні роки для цього суб’єкта природних монополій, неодмінно і вкрай негативно вплине на економіку країни в цілому, оскільки таке надвисоке та необґрунтоване збільшення тарифу на послуги з розподілу природного газу торкнеться кожного споживача Дніпропетровської області – населення, промислових виробників, комунальних підприємств, що жодним чином не призведе ані до збільшення обсягів сплачених податків, ані до покращення у сфері енергетики, та взагалі не буде запорукою економічного зростання країни.

Вкрай простий доказ безпідставності і протиправності підвищення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «» та абсурдності застосування його до АТ «ДНІПРОАЗОТ» є те, що загальна протяжність газової труби (зони відповідальності), яка обслуговується АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» на користь АТ «ДНІПРОАЗОТ», , в той час як загальна протяжність всіх газових мереж, які знаходяться в експлуатації АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» на користь інших споживачів, перевищує , що свідчить про безпідставне покладення фінансового забезпечення діяльності наведеного монополіста за рахунок АТ «ДНІПРОАЗОТ». Крім того важливим моментом в цій ситуації є те, що приватні акціонери АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» одночасно є власниками виробництв мінеральних добрив, через що та інших хімічних продуктів (, соляна кислота, сода каустична, тощо).

Враховуючи вищенаведене, з метою недопущення настання негативних наслідків для області та держави в цілому, у тому числі спричинення в особливо великому розмірі збитків для АТ «ДНІПРОАЗОТ», від явно протиправних намірів та дій АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» і його посадових осіб розбалансування бюджетів державного та місцевого рівня, загострення економічної ситуації в країні, що є прямим порушення інтересів держави,і не допустити будь-яке збільшення тарифу на послуги з розподілу природного газу для АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ».

З повагою та надією на допомогу,

Голова Правління   С.Л. СІДОРОВ

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram