Більшістьукраїнськихполітиківвпевнені,що наступнівиборидо Верховної Радибудутьзмішаними,атому вжещосили «підгортають»мажоритарніокруги,пишегазета"Сегодня".Цимзаймається івлада, іопозиція.Причомувобохтаборахнемає згодиз приводу «єдинихкандидатів».

«Багато депутатіввважають,що заплатитиза місцевпартспискубудедорожче,ніжпровестикампаніювокрузі.Але щобперемогтивокрузі, потрібнаповнапідтримкаадмінресурсу»,- упевненийполітологВадимКарасьов.

Відео дня

Ціна питаннябудеколиватисявмежах $1-20млн.За $ 1млн можнабудезавоюватисільський округ.«Алетільки якщоу кандидататам єрейтингблизько 30%і домовленості звладою.Якщо ні -$3-5млн », -говоритьчоловік,який провівкілька виборчихкампаній.

«Кампаніяпо округувКиєві,ядумаю, будекоштувати неменше$ 5млн.Хоча якщонаодному окрузізійдутьсякільказнаковихфігур,які готовівлаштуватитамСталінград, тоціна можепідскочитидо $15-20млн», -говоритьполітологКостьБондаренко.