17-00 - Відбудеться відкриття виставки “Предмет та образ епохи” - поміщицька садиба, селянська хата, міська квартира ХІХ- початку ХХ ст. у творах образотворчого і  декоративно-ужиткового мистецтва та предметах побуту (Національний художній музей України, вул. Грушевського. 6).