Онопенко заявляє про необхідність невідкладно звільнити Пасенюка

14:35, 04 грудня 2009
Право
0 0

Лист до Ради суддів

Голова Верховного Суду України (ВСУ) Василь ОНОПЕНКО звернувся з листом до Ради суддів адміністративних судів України з проханням невідкладно прийняти рішення про рекомендацію дострокового звільнення Олександра ПАСЕНЮКА з посади голови Вищого адміністративного суду України (ВАСУ).

У листі, копія якого є у розпоряженні УНІАН, В.ОНОПЕНКО, проаналізувавши здійснення адміністративного судочинства в Україні, робить висновок про нездатність О.ПАСЕНЮКА належним чином здійснювати повноваження голови ВАСУ і забезпечувати організацію діяльності цього суду відповідно до закону.

Зокрема, за словами В.ОНОПЕНКА, під час вивчення організації та здійснення судочинства у ВАСУ виявлено численні випадки порушення головою цього суду вимог Конституції України, Закону «Про судоустрій України», Кодексу адміністративного судочинства України та інших законів.

“Встановлено невиконання або неналежне виконання ним посадових обов’язків голови Вищого адміністративного суду України, передбачених статтею 41 Закону України «Про судоустрій України», зокрема щодо: здійснення організаційного керівництва діяльністю суду; утворення судових палат та внесення на затвердження президії суду пропозицій щодо їх персонального складу; керівництва організацією роботи судових палат, здійснення керівництва роботою апарату суду; організації ведення та аналізу судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики; внесення подань про призначення та обрання безстроково суддів місцевих і апеляційних адміністративних судів, вищого спеціалізованого суду; затвердження штатного розпису і кошторису витрат на утримання суду; організації підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату суду”, - наголошується у листі.

В.ОНОПЕНКО зазначає, що голові ВАСУ О.ПАСЕНЮКУ постановою спільного засідання Президії ВСУ та президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 року № 7 було рекомендовано вжити заходів щодо усунення виявлених під час вивчення недоліків в організації роботи ВАСУ та поінформувати про результати цієї роботи. 13 листопада виконання вказаної постанови було розглянуто і визнано, що вжиті керівництвом ВАСУ заходи є недостатніми для виправлення ситуації, що склалася в організації здійснення адміністративного судочинства.

“Фактично йдеться про невжиття ПАСЕНЮКОМ О.М. всебічних, системних та дієвих заходів у межах своїх повноважень..., неналежне виконання ним службових обов’язків, продовження ігнорування у своїй діяльності вимог закону щодо організації діяльності Вищого адміністративного суду України зі здійснення судочинства, допущення нових порушень законодавства”, - наголошує В.ОНОПЕНКО.

При цьому він констатує відсутність об’єктивних причин, які унеможливлювали виконання О.ПАСЕНЮКОМ повноважень голови ВАСУ відповідно до вимог законодавства.

Також В.ОНОПЕНКО інформує про незаконність рішень О.ПАСЕНЮКА, на що вказали Президія ВСУ і президія Ради суддів України, щодо утворення так званих складів судової колегії для розгляду заяв та скарг, пов’язаних з виборчим процесом чергових виборів Президента України, які формується головою ВАСУ.

“Здійснення ПАСЕНЮКОМ О.М. відбору суддів для розгляду справ про виборчі спори та визначення порядку формування судових колегій для розгляду таких справ у спосіб, що не відповідає закону, свідчить про грубе порушення ним конституційних засад законності при організації судочинства (статті 6, 8, 19, 129 Основного Закону України), протиправне переведення вирішення цих питань у так званий «ручний режим». У вказаних наказах та розпорядженні ПАСЕНЮКА О.М. вбачаються порушення правових засад організації діяльності Вищого адміністративного суду України, очевидне перевищення ним посадових повноважень, фактичне втручання у здійснення судочинства. Крім того, це ставить під сумнів повноважність сформованого у незаконний спосіб складу суду та законність здійснення Вищим адміністративним судом України судочинства при розгляді справ, пов’язаних з виборами Президента України, що може негативно позначитись на забезпеченні судового захисту виборчих прав громадян, перебігу виборчого процесу та на встановленні результатів виборів”, - підкреслює В.ОНОПЕНКО.

Він наголошує, що ситуація, яка склалася зі здійсненням адміністративного судочинства в Україні, реальна загроза збереження існуючих та появи нових для нього ризиків, а також настання надзвичайно негативних наслідків для виборчого процесу з виборів Президента України через відхід ВАСУ від правових засад здійснення судочинства вимагають оперативних і дієвих заходів правового реагування з метою приведення цього судочинства у повну відповідність із законом.

У цьому контексті голова ВСУ, звертаючись до Ради суддів адміністративних судів України, підкреслює, що подальше перебування О.ПАСЕНЮКА на посаді голови ВАСУ “ставить під загрозу виконання адміністративними судами їхніх завдань щодо здійснення правосуддя на засадах верховенства права, захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter