1

Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський спільно з керівниками вищої ланки (СЕО) ядерно-промислового комплексу Європейського Союзу – лідерами європейської ядерної промисловості підписали спільний Маніфест про запобігання кліматичним змінам і збереження економічної ефективності енергетики ЄС. Україна вперше бере участь у підписанні спільного з країнами ЄС документу щодо розвитку атомної галузі.

Підписання Маніфесту відбулось у рамках Генеральної асамблеї та щорічної конференції FORATOM "Ядерна Європа 2019", які 25-26 червня 2019 р. проходять у м. Бухарест (Румунія). На Конференції окрім президента-генерального директора FORATOM Іва Дебазея та генерального директора Аґенції з атомної енергії Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР-NEA) Вільяма Д. Мегвуда IV також виступають заступник генерального директора з питань енергетики в Європейській комісії Герассімос Томас і заступник міністра енергетики США Едвард МакГінніс.

Своєю головною метою лідери ядерної промисловості ЄС вбачають об’єднання зусиль Європейського Союзу та високотехнологічної європейської ядерної промисловості задля спільної праці у досягненні глобальних цілей Паризької кліматичної угоди із запобігання кліматичним змінам щодо зобов’язань зі зменшення викидів СО2 та прискорення процесів декарбонізації енергетики Європи до 2050 року.

Маніфест підписали 29 лідерів ядерної промисловості країн ЄС – керівники таких великих підприємств ядерно-промислового комплексу, як: Національної ядерної лабораторії (NNL) та Асоціації ядерної промисловості Великобританії (NIA), Uniper Sweden та Westinghouse (Швеція), польської PGE EJ1, французьких Framatome, EDF та Orano, URENCO, румунських Nuclearelectrica та ROMATOM, чеської ČEZ a.s та інш.

Підписанти Маніфесту взяли на себе зобов'язання допомоги у подоланні викликів, що стоять перед Європейським Союзом. Окрім продовження будівництва, експлуатації, підтримки та виведення з експлуатації ядерних реакторів та інших ядерних установок у повній відповідності до вимог ядерного регулювання та міжнародних стандартів, ядерна промисловість прагне забезпечити необхідний обсяг ядерної потужності вчасно та за конкурентними цінами, відповідно до останніх прогнозів щодо частки ядерної енергії в майбутньому низьковуглецевому енергетичному комплексі. Щоб досягти цього, ядерна промисловість буде:

-  максимізувати переваги відтворення нових проектів будівництва та забезпечувати розвиток необхідних технологій;

 - здійснювати науково-дослідну та інноваційну діяльність в Європі, щоб визначити сфери, де ядерна промисловість може допомогти декарбонізації інших секторів, таких як промисловість, опалення та транспорт;

 - сприяти забезпеченню безпеки енергопостачання шляхом впровадження відповідних стратегій постачання ядерного палива відповідно до вимог Євратома: об'єднавши зусилля для розробки нового технологічного партнерства у ЄС і у глобальних ланцюгах постачання. Крім того, завдяки співпраці з регуляторами різних країн здійснювати подальшу оптимізацію внеску АЕС до стабільності енергосистеми ЄС;

 - продовжувати встановлювати стандарти безпеки в енергетичному секторі, відповідально керувати відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, приймати рішення, які обмежуватимуть їхній вплив на майбутні покоління та інвестувати в дослідження для виявлення нових рішень для таких відходів (технології зменшення обсягу та токсичності відходів, повторне використання використаного палива або утворених відходів, скорочення радіоактивного життєвого циклу і, нарешті, утилізація будь-яких залишкових відходів);

 - інвестувати та підтримувати людський капітал завдяки тісній співпраці з національними та місцевими органами влади та іншими зацікавленими сторонами, щоб зробити галузь більш привабливою для молоді та забезпечити галузь висококваліфікованою робочою силою, якої вона потребує;

- створювати міцну європейську основу для експорту ядерних технологій і навичок на закордонні ринки.

Під час робочих зустрічей, керівники вищої ланки ядерно-промислового комплексу Європи обговорили стратегічне бачення Європейської комісії «Чиста планета для всіх», яке, зокрема, визнає, що ядерна енергетика, разом з відновлюваними джерелами енергії, стане основою енергетичного сектора, вільного від вуглецю, у 2050 році. Оскільки атомна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки енергопостачання у Європі. Сьогодні атомна енергетика ЄС складає понад половину низьковуглецевої енергії, виробленої в ЄС, і є найбільшим джерелом енергії (вітер забезпечує - 11%, гідро - 10%, сонячні - 4%). Задоволення амбіцій ЄС щодо декарбонізації своєї економіки потребуватиме значних інвестицій у всі низьковуглецеві технології. Це означає інвестування в Європу як в довгостроковій експлуатації існуючого ядерного флоту, так і в будівництві значних нових ядерних потужностей (близько 100 ГВт нового ядерного будівництва). Обидва ці шляхи досяжні, якщо інституції ЄС, держави-члени та європейська ядерна галузь співпрацюють і кожен виконує свої обов'язки.

Нагадаємо, членами FORATOM є 17 країн: Бельгія, Болгарія, Великобританія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Федеративна Республіка Німеччина, Чеська Республіка, Швейцарія і Швеція. Завданням асоціації є формування загальної позиції з широкого кола питань, які постають перед ядерною галуззю, забезпечення інтересів ядерної галузі на європейському та світовому ринках, а також налагодження зв’язків з установами Європейського Союзу тощо.

З 15 червня 2011 р. Асоціація "Український ядерний форум", в яку входить оператор українських АЕС НАЕК "Енергоатом" та більшість підприємств ядерно-промислового комплексу України, в якості асоційованого члена була прийнята до Європейського FORATOM. Метою діяльності УЯФ є координація діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань, вплив на формування державної політики розвитку ядерної галузі, сприяння досягненню вищого рівня довіри з боку українського суспільства до використання ядерної енергії в галузях економіки. Завданнями Асоціації є також формування єдиної позиції з актуальних питань та представлення інтересів галузі, встановлення діалогу між підприємствами ядерної галузі України та інституціями Європейського Союзу, підприємствами ядерної промисловості європейських країн та їх об'єднань.